Prelatens meddelande (18 oktober 2021)

När vi firar den helige Lukas, föreslår Opus Deis prelat att vi kan betrakta Jesus i evangeliet och på det sättet låta oss förvandlas av honom.

PDF: Prelatens meddelande (18 oktober 2021)

Rom den 18 oktober 2021

Mina kära: Må Jesus vaka över mina barn!

Idag firar kyrkan den helige Lukas. Detta får mig att betrakta Herren i evangeliet på nytt. Den helige Josemaría rådde oss att vara “som en person till” i evangelieberättelserna. Att betrakta Jesus kan få oss att förvandlas till honom, så långt att vi till och med känner som han (jfr Fil 2:5). Genom Guds nåd kommer vårt minne och vårt hjärta nås av Herrens händelser och ord. Sedan kan vi försöka gå i hans spår, medan vi känner oss sedda av hans kärlek.

För att det ska hända, behöver vi med den helige Andes hjälp vilja vara ärliga och öppna för Guds ord, som uttalas även i mässans evangelium och som kan upplysa det som händer varje dag.

Lukas är den som skriver mest om jungfru Maria. Ingen har betraktat Jesu ansikte med större kärlek än hon. Att be den heliga rosenkransen (som är en sammanfattning av evangeliet, som den helige Johannes Paulus II sade) nu i oktober kan vara en hjälp för att gå djupare i evangeliet hand i hand med Jesu moder.

Vi kan även använda rosenkransbönen till att be för frukterna av den synod som påven precis inlett i Rom. Jag skulle även vilja att ni fortsatte be för det apostoliska projekt som inkluderar några territoriella omstruktureringar av Verket. Rent konkret gäller det nu det nya området Del Plata, som innefattar de tidigare regionerna Argentina och Uruguay.

Jag välsignar er med all min tillgivenhet

Er Fader