Antal artiklar: 3

Prelatens meddelande (18 oktober 2021)

När vi firar den helige Lukas, föreslår Opus Deis prelat att vi kan betrakta Jesus i evangeliet och på det sättet låta oss förvandlas av honom.

Herdabrev och meddelande

"Jesus förmanar, undervisar och leder oss"

Jesus Christus, perfectus Deus, perfectus Homo - Jesus Kristus, fullkomlig Gud och fullkomlig människa. Många kristna som följer Kristus förstummas inför hans gudom, men glömmer honom som Människa ... och så misslyckas de helt med att utöva de övernaturliga dygderna - trots den yttre överbyggnaden av fromhetsövningar - för att de inte gör någonting för att förvärva de mänskliga dygderna. (Plogfåran, 652)

Dagliga texter

" Kristus lever fortfarande"

Lev tillsammans med Kristus! Du måste försätta dig i Evangeliet, som ännu en person som lever tillsammans med Petrus, Johannes, Andreas … för Kristus lever fortfarande: ‘Jesus Christus, heri et hodie, ipse et in saecula!’ … Jesus Kristus lever, nu som igår: han är densamme, i evigheters evighet! (Smedjan, nr. 8)

Dagliga texter