Správa od preláta (5. január 2020)

Mons. Fernando Ocáriz navrhuje, aby sme si na začiatku roka obnovili vieru v Božiu lásku k nám.

Milovaní, nech Boh chráni moje dcéry a mojich synov!

Určite sme si na začiatku nového roka pripomenuli slová, ktoré zvykol hovorievať svätý Josemaría: „Nový rok, nový boj!“ Boj, v ktorom je potrebné naše úsilie, ale najmä Božia milosť. Pozrime sa na podobenstvo o rozsievačovi, a obnovme našu túžbu byť „dobrou zemou“ (Mt 13,8), aby sme tak prijali Boží dar, zrno, ktoré prinesie množstvo plodov. Ježiš nám tento dar ponúka každý deň v Eucharistii.

V synagóge v Kafarnaume Pán hovorí: „Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.“ (Jn 6, 53). Dobrý spôsob, ako začať tento rok, môže byť obnoviť s väčšou hĺbkou a vďačnosťou našu vieru v lásku, ktorou nás Boh miluje (porov. 1 Jn 4, 16) a ktorá sa v Eucharistii sviatostne zviditeľňuje. Tak budeme vedieť správne nasmerovať náš boj o to, aby sme boli „dobrou zemou“, v ktorej sa rozsievačovo zrno uchytí.

Pozrime sa na Ježiša, ktorý nás chce, aj napriek našej úbohosti, naplniť obnovenou účinnosťou a radosťou.

S láskavým požehnaním,

Váš Otec

Rím, 5. január 2020