Number of articles: 7

Správa od preláta (11. marca 2020)

Ako prípravu na slávnosť svätého Jozefa nám Mons. Fernando Ocáriz navrhuje, aby sme sa utiekali k svätému Jozefovi, vernému Božiemu služobníkovi, ktorý bol vždy s Ježišom.

List Preláta

Správa od preláta (5. februára 2020)

Z príležitosti blížiaceho sa 90. výročia založenia ženskej vetvy Opus Dei nás Mons. Fernando Ocáriz pobáda, aby sme vzdávali Bohu vďaku za tento dar pre Dielo a pre Cirkev.

List Preláta

Správa od preláta (5. január 2020)

Mons. Fernando Ocáriz navrhuje, aby sme si na začiatku roka obnovili vieru v Božiu lásku k nám.

List Preláta

Správa od preláta (9. septembra 2019)

Don Fernando v septembrovom posolstve poukázal aj na to, že pohľad na Pannu Máriu pod Krížom nám môže pomôcť o niečo viac porozumieť zmyslu utrpenia.

List Preláta

Správa od preláta - máj 2019

Ďakujme Pánovi za všetky dobré veci, ktoré nám dáva prežiť a za toľko darov o ktorých často ani nevieme.

List Preláta

Správa od preláta (9. januára 2019)

Mons. Fernando Ocáriz navrhuje, aby sme začali nový rok započúvaním sa Bohu, ktorý nás volá v bežných životných situáciách.

List Preláta

Správa od preláta (júl 2017)

Správa od Preláta Opus Dei z Portugalska

List Preláta