Number of articles: 10

List preláta (1. novembra 2019)

Pastiersky list Mons. Fernanda Ocáriza o priateľstve. „Ak chceme s niekým nadviazať skutočné priateľstvo, musíme v sebe rozvinúť schopnosť hľadieť na neho s láskou, pozerať na neho očami Krista.“

List Preláta

Správa od preláta (5. január 2020)

Mons. Fernando Ocáriz navrhuje, aby sme si na začiatku roka obnovili vieru v Božiu lásku k nám.

List Preláta

Vianočný pozdrav od preláta (2019)

Správa od Mons. Fernanda Ocáriza pri príležitosti slávnosti Narodenia Pána.

List Preláta

Správa od preláta (1. októbra 2019)

Don Fernando nás vo svojom liste povzbudzuje nestratiť optimizmus a zápal pre to najväčšie dobrodružstvo, ktoré nás čaká na Zemi.

List Preláta

Správa od preláta (1. novembra 2017)

Slávnosť všetkých svätých je oslavou nenápadnej, jednoduchej svätosti. Svätosti bez lesku, ktorá akoby v histórii nezanechala žiadne stopy, ktorá však žiari pred Pánom a zanecháva vo svete sejbu Lásky, z ktorej nič nevyjde nazmar.

List Preláta

Správa od preláta (október 2017)

Posolstvo Preláta pri príležitosti k nedávnym sviatkom 2. a 6. októbra

List Preláta

Správa od preláta (15. augusta 2017)

Monsignor Fernando Ocáriz sa prihovára pri príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie

List Preláta

List Preláta (september 2016)

Prelát sa zameriava na sviatok Povýšenia Svätého Kríža, 14. septembra, a pripomína nám, že sprevádzať chorých a starých ľudí v ich utrpení, je skutkom milosrdenstva, ktorý slúži na Božiu slávu.

Cartas pastorales y mensajes

List Preláta (január 2015)

,,Ježiš, Mária a Jozef, nech stále zostávam s týmito tromi.“ Hovorí to prelát slovami svätého Josemaríu v liste z januára, kde kladie osobitný dôraz na Mariánsky rok za rodinu, ktorý sa práve začal.

Cartas pastorales y mensajes

List Preláta (október 2014)

Ut in gratiárum semper actióne maneámus! Pripojme sa k ustavičnému vzdávaniu vďaky, ktoré svätý Josemaría prežíva v nebi, v tejto chvíli z dôvodu jednoty Diela, ktorej sme sa dotkli blahorečením najdrahšieho dona Álvara. Čím viac vzdávame vďaky Pánovi, tým viac sa spájame s jeho svätou vôľou, vždy a vo všetkom.

Cartas pastorales y mensajes