Number of articles: 25

Správa od Preláta (25. novembra 2021)

Prelát Opus Dei nás pozýva prežívať realitu smrti s nádejou, dúfajúc v Božiu lásku a utiekajúc sa k Panne Márii.

List Preláta

Správa od preláta (18. októbra 2021)

Pri príležitosti sviatku svätého Lukáša nás prelát Opus Dei pozýva kontemplovať Pána v Evanjeliu a nechať sa ním pretransformovať.

List Preláta

Správa od preláta (7. augusta 2021)

Prelát Opus Dei nás prosí o modlitby pri príležitosti 50. výročia jeho kňazskej vysviacky.

List Preláta

Správa od preláta (10. júna 2021)

Prelát Opus Dei nás povzbudzuje zúčastniť sa príprav stého výročia Diela, ktoré sa bude sláviť od 2. októbra 2028 do 14. februára 2030.

List Preláta

Vianočné prianie od preláta (2020)

Správa Mons. Fernanda Ocáriza pri príležitosti slávnosti Božieho narodenia.

List Preláta

Aby naša práca bola staraním sa o svet a blížnych

Tohoročný sviatok práce nás podnecuje k tomu, aby sme sa zamýšľali nad rôznymi skutočnosťami a aspektami, ktoré koronavírusová kríza vyniesla na povrch: že na svete žije mnoho dobrých ľudí, že pokrok musí ísť ruka v ruke s takým podmanením si prírody, ktoré zároveň vyjadruje i úctu, že sme závislí jedni od druhých, že sme zraniteľní a že spoločnosť, aby bola ľudská, musí byť solidárna.

Od preláta

Správa od preláta (15. mája 2020)

Mons. Fernando Ocáriz nás v čase postupného uvoľňovania domácej karantény pozýva, aby sme pokračovali v apoštolských iniciatívach a aby sme svojím životom svedčili o tom, aké krásne je byť Kristovými učeníkmi.

List Preláta

Správa od preláta (29. apríla 2020)

Mons. Fernando Ocáriz nás pozýva, aby sme sa pripojili k modlitebným úmyslom Svätého Otca a s vierou sa utiekali pod ochranu Panny Márie.

List Preláta

Správa od preláta (1. apríla 2020)

Mons. Fernando Ocáriz nás pozýva k tomu, aby sme v týchto dňoch pred Veľkým týždňom popri všetkom utrpení hľadeli na Kristov kríž, ktorý je zdrojom našej spásy a nádeje.

List Preláta

Myšlienky a rady preláta k mimoriadej situácii spôsobenej koronavírusom

Monsignor Fernando Ocáriz sa s nami vo svojom pastoračnom liste delí o svoje myšlienky a praktické rady, ako zvládnuť túto mimoriadnu situáciu.

List Preláta