Správa od preláta (18. novembra 2022)

Prelát Opus Dei ďakuje Bohu za svoju cestu do Mexika a povzbudzuje k modlitbe plnej dôvery a prirodzenosti Božích detí.

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Veľmi ďakujem Bohu za dni, ktoré som strávil v Mexiku. Vďaka láskavosti a pozornosti mnohých ľudí som sa opäť presvedčil, že Dielo je skutočnou rodinou.

Pred Pannou Máriou Guadalupskou som si spomenul na slová svätého Josemáriu Panne Márii, ktoré predniesol na svojej ceste do Mexika, a snažil som sa ich vteliť do mojich vlastných slov: „Teraz ti so zapáleným srdcom hovorím: Monstra te esse Matrem!“ A dodával: „Keby takto prosilo svoju matku malé dieťa, určite by sa nenašla matka, ktorá by nebola dojatá.“ Takto nadväzujeme dialóg s Pánom a Pannou Máriou: s dôverou a prirodzenosťou detí.

Sme si istí, že Ježiš a jeho Matka našu modlitbu vždy prijmú. Preto vás povzbudzujem, aby ste potreby sveta a Cirkvi zverili do ich rúk. Možno si spomínate, že otec Javier hovorieval, ako sa ho svätý Josemária pri jednej príležitosti spýtal: „Už sa modlíš, syn môj?“ A bez toho, aby počkal na odpoveď, dodal: „Ja neprestávam.“

Neprestávajte sa modliť – mnohokrát bez slov – s vierou, ktorá so sebou nesie „nádej, ktorá nesklame“ (Rim 5,5). Ako hovorí pápež: „Aj keď je nebo zatiahnuté, kresťan sa neprestáva modliť. Jeho modlitba je súbežná s vierou.“ Keď nevidíme okamžité plody modlitby, vytrvalo sa obracajme k Pánovi a buďme si istí láskou, ktorú k nám Boh prechováva (porovnaj 1 Jan 4,16).

Obzvlášť vás prosím, aby ste sa modlili za 25 nových diakonov prelatúry, ktorí budú zajtra vysvätení v Ríme.

S veľkou láskou vás žehná

Váš otec

Rím, 18. novembra 2022