Správa od preláta (10. septembra 2022)

Prelát Opus Dei nás pozýva dať do stredu nášho života svätostánok.

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Počas mojej návštevy Svätej Zeme som na vás špeciálne myslel v modlitbách a zároveň som si uvedomoval, že aj vy ma sprevádzate vašimi modlitbami. Na každom zo svätých miest som si samozrejme predstavoval Pána a zároveň som rozjímal nad tým, že je vždy s nami v každom Svätostánku. Nemôžem odolať pripomenúť slová nášho Otca, ktoré všetci veľmi dobre poznáme: „Ak bude stred tvojich myšlienok a nádejí svätostánok, dieťa, aké hojné plody svätosti a apoštolátu!“ (Vyhňa, bod 835). Snažme sa tieto slová každý deň uskutočňovať v našom živote.

Aj naďalej sa modlite za prácu, ktorú nám zveril Svätý Otec, aby sme prispôsobili Stanovy Diela indikáciám z motu proprio Ad charisma tuendum. V Generálnej Komisii ako aj Centrálnej Asesorii sme už začali potrebné prípravy na to, aby sme túto úlohu mohli zrealizovať.

15. septembra si pripomenieme vymenovanie blahoslaveného Álvara, utiekajme sa tak k jeho príhovoru a snažme sa napodobňovať jeho vernosť, ako nám radil svätý Josemaría.

So všetkou láskou Vás žehná

Váš Otec

Rím, 10. september 2022