Správa od preláta (20. júla 2022)

Prelát Opus Dei pripomína jednu z radostí, ktorú zažil počas nedávnej cesty po rôznych európskych mestách.

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Zrejme ste sa už mohli dozvedieť veľa podrobností z mojej cesty, ktorú som absolvoval v minulých týždňoch. Týmito riadkami by som vám rád v krátkosti opísal jednu z mnohých vecí, ktoré ma počas cesty potešili.

Bolo úžasné opäť raz zažiť v rôznych krajinách s rôznymi jazykmi a zvykmi jednotu v rozmanitosti.

Jednota v Diele, ktorá je súčasťou jednoty v celej Cirkvi, sa radikálnym spôsobom zakladá na Eucharistii a vyjadruje sa – má sa vyjadrovať – obzvlášť v bratstve. S akou silou nás svätý Josemária vyzýval: “Majte sa radi”! Máme sa mať radi láskou, ktorá sa vyjadruje v chápavosti, úprimnom záujme o každého človeka, modlitbe, duchu služby. Jednota, ktorú žijeme, je ale nevyhnutne otvorená a pretavuje sa do apoštolského zápalu.

Všetko toto je Božím darom ale tiež zodpovednosťou každej a každého z nás. V momentoch, keď zažívame našu slabosť, neúnavne prosme Najsvätejšiu Pannu, Matku Krásnej Lásky, aby sme všetci mohli s Pánom povedať: „Ty dávaš môjmu srdcu odvahu“ (Ž 119,32).

Taktiež vás prosím, aby ste ma sprevádzali modlitbou počas dní, ktoré v polovici augusta strávim s vašimi sestrami a bratmi vo Svätej Zemi, kde budem mať zároveň to šťastie, modliť sa na toľkých svätých miestach.

So všetkou láskou Vás žehná

Váš Otec

Fernando

Pamplona, 20. júla 2022