Správa od preláta (12. augusta 2022)

Pri príležitosti obnovenia zasvätenia Diela Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie nás prelát Opus Dei pozýva, aby sme si udržiavali túžbu po svätosti a apoštoláte.

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Ako každý rok na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta obnovíme zasvätenie Diela Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré náš Otec urobil v Lorete v roku 1951.

Udržujme v sebe podľa vzoru svätého Josemaríu živý zámer starať sa o Dielo v službe Cirkvi a všetkým ľuďom.

Preto Vás pozývam, aby ste si obnovili účinnú túžbu po svätosti a apoštoláte v súlade s Božou milosťou, ktorá sa bude napriek našim osobným obmedzeniam prejavovať každodennou radostnou a nádejnou vernosťou.

Dielo je skutočne v rukách každého z nás: je to zároveň Boží dar aj naša zodpovednosť. Ako som Vám povedal pred niekoľkými mesiacmi, „s Božou milosťou budeme môcť budovať v premenlivých historických okamihoch kontinuitu Diela vo vernosti jeho pôvodu. To je základná kontinuita medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou, ktorá je vlastná živej realite“ (Pastiersky list, 19. marca 2022). Obnovme si tieto úmysly vernosti a prosme Pannu Máriu o materský príhovor.

Sprevádzajte ma v modlitbe na mojej ceste do Jeruzalema, ktorú o niekoľko dní uskutočním, a spoločne sa modlime na úmysly Svätého Otca, najmä za kardinálske konzistórium, ktoré bude koncom tohto mesiaca.

S veľkou láskou Vás žehná

Váš otec

Fernando Ocáriz

Rím, 12. augusta 2022