Prelāta vēstījums (2018. gada 4. novembris)

Šajā vēstījumā, izmantojot Svētos Rakstus, Opus Dei prelāts mums atgādina, “ka mūsu cerība ir Debesīs”. Novembra mēnesis ir īpaši piemērots šīs domas apcerēšanai.

Opus Dei - Prelāta vēstījums (2018. gada 4. novembris)

Mēs esam uzsākuši novembra mēnesi, svinot visu svēto dienu un nākošajā dienā - mirušo piemiņas dienu. Šie datumi mums atgādina, ka mūsu cerība ir Debesīs (sal. Kol 1, 5); cerība, kas apgaismo mūsu soļus uz zemes. Tā mums vēsta, ka pasaule, kurā mēs dzīvojam, kādu dienu tiks pārveidota par "jaunām debesīm un jaunu zemi" (2 Pēt 3, 13). Tā mums saka arī, ka mūsu ikdienas darbu jēga pārsniedz to, ko mēs tūlītēji redzam: kā apgalvoja svētais Hosemarija, mūsu aktivitātes iegūst mūžības vibrāciju, ja mēs tās darām aiz mīlestības pret Dievu un citiem cilvēkiem.

Vēl viena realitāte, kas piepilda mūs ar mierinājumu, ir svēto sadraudzība. Cik ļoti mūs mudina apziņa, ka mēs nekad neesam vieni, ka Kristū mēs esam viens vienots Ķermenis! Mēs ceļam Baznīcu, un konkrēti – Opus Dei, tieši tur, kur mēs atrodamies: visi kopā visur un vienlaikus. Mēs viens otru atbalstām! Šajā sakarā es jo īpaši aicinu Jūs lūgties par 34 jaunajiem Prelatūras diakoniem, kuri tika ordinēti Romā vakar.


Romā, 2018. gada 4. novembrī