Opus Dei prelāta apsveikums Kristus Dzimšanas svētkos

Monsinjora Fernando Okarisa vēstījums Kristus Dzimšanas svētkos

Opus Dei - Opus Dei prelāta apsveikums Kristus Dzimšanas svētkos

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Tuvojas nakts, kurā mēs svinam Bērna Jēzus dzimšanu. Šajās dienās ārējā gaisotne saskan ar mūsu iekšējo prieku. Betlēmes ganiem dotā zīme, lai viņi varētu atpazīt Mesiju, bija tā, ka viņi atradīs “bērnu, kas ietīts autiņos un guldīts silītē” (sal. Lk 2, 12): tur viņus gaidīja Dieva Dēls. Tuvosimies Betlēmes vienkāršībai un klusumam! Ļausim, lai sirds sakopotībā mūs apskauj klusums, ko mūsu Tēvs sauca par “iekšējās dzīves durvju sargu” ( Ceļš, 281). Betlēmes klusumā, turoties pie rokas Marijai un Jāzepam, ar atjaunotu skaidrību atradīsim īsto vietu saviem priekiem, ilgām un sāpēm.

Ar manu vissirsnīgāko svētību es novēlu jums ļoti priecīgus un svētīgus Kristus Dzimšanas svētkus.

Jūsu Tēvs

Romā, 2019. gada 16. decembrī