Vai Dievs vēl dara brīnumus?

Tad Tas aizskāra viņu acis un sacīja: "Lai jums notiek pēc jūsu ticības."

Opus Dei - Vai Dievs vēl dara brīnumus?

Mt. 9:27-31

Un, kad Jēzus no turienes aizgāja, divi akli sekoja Viņam, brēkdami un sacīdami: "Tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mums!"
Un, Viņam namā ieejot, aklie Tam piegāja klāt, un Jēzus tiem saka: "Vai jūs ticat, ka Es to spēju darīt?" Tie Viņam atbild: "Ticam, Kungs!"
Tad Tas aizskāra viņu acis un sacīja: "Lai jums notiek pēc jūsu ticības."
Un viņu acis atvērās, un Jēzus tiem piekodināja, sacīdams: "Pielūkojiet, ka neviens to nedabū zināt."
Bet tie aizgāja un izdaudzināja Viņu pa visu to zemi.
Kad tie bija aizgājuši, redzi, pie Viņa atnesa mēmu, ļauna gara apsēstu cilvēku.

Tas viss bija atkarīgs no viņu ticības: tā kā Jēzus varai nav robežu, vienīgā robeža ir mūsu ticība. Abiem aklajiem vīriem bija ticība, un Jēzus spēja tos pilnībā sadziedēt.

Vienīgā robeža brīnumiem ir mūsu ticība. Ja kāds sūdzas, ka mūsdienās nav tik daudz brīnumu, kā tas bija pagātnē, mums vajadzētu palīdzēt šim cilvēkam uzskatīt, ka, iespējams, šodien nav tik daudz ticības, kā tas bija pagātnē.

Kad Apustuļi ieraudzīja, ka viņu ticība nav pat sinepju sēklas lielumā, viņi jautāja Jēzum: "Vairo mums ticību." (Lk. 17: 5). Sv. Hosemarija mēdza rakstīt teikumu sava liturģiskā kalendāra pirmajā lappusē kā devīzi visam gadam. 1970. gada jaungada dienā viņš rakstīja: “Beata Maria intercedente, fortes in fide!” (Ar Svētās Mērijas starpniecību, lai mēs būtu stipri ticībā). Varbūt varam izmantot arī šo devīzi!