VAGA

“Šajās lappusēs parādās pati kristieša dzīve, kurā, kad garām iet Kristus, nesajaucoties, taču arī nenošķiroties, savijas cilvēciskais un dievišķais” (svētīgais Alvaro del Portiljo, Ievads). Tāpat kā grāmata “Ceļš” arī Vaga ir svētā Hosemarijas iekšējās dzīves un dvēseļu aprūpes pieredzes auglis. Tā sastāv arī no meditācijas punktiem un sniedz pievilcīgu skatījumu uz cilvēka tikumiem.

“Grāmata ‘Vaga’ vēlas skart kristieša personu pilnībā – miesu, dvēseli, dabu un žēlastību, ne tikai prātu”, uzrakstīja svētīgais Alvaro del Portiljo grāmatas ievadā. Sv. Hosemarija bija atstājis grāmatu jau gatavu publicēšanai, trūka tikai pēdējās korekcijas, ko viņš nebija paguvis izdarīt. Pirmais izdevums iznāca 1986. gadā jau pēc viņa nāves.