Ticība 20 gados (1): Alkas uzzināt vairāk

Kristina: “Ticība neliek man savā dzīvesveidā būt krasi atšķirīgai no citiem, bet piešķir visiem maniem darbiem spēcīgāku pulsu… Lai cik zināšanu tu būtu ieguvis, tev aizvien atradīsies kaut kas jauns ko iemācīties no citiem…Tāpat ir arī ar mūsu ticību. Mums jāturpina mācīties par Dievu un jāaug savā ticībā.”