Pāvests pasludina "Svētā Jāzepa gadu"

Francisks izdeva apustulisko vēstuli “Patris corde – Ar Tēva sirdi” un 2021. gadu pasludināja par svētajam Jāzepam veltītu jubilejas gadu.

Pirms 150 gadiem svētais Jāzeps tika pasludināts par universālās Baznīcas aizbildni. Pieminot šo notikumu, Francisks izdeva apustulisko vēstuli “Patris corde – Ar Tēva sirdi” un 2021. gadu pasludināja par svētajam Jāzepam veltītu jubilejas gadu. Tas sākas šodien un noslēgsies 2021. gada 8. decembrī.

Ik pa laikam, mēs publicēsim īsus rakstus no Sv. Hosemarijas par Svētu Jāzepu, kurš ir arī Opus Dei aizbildnis.

"Svētais Jāzeps, Jēzus tēvs, ir tāpat ari tavs Tēvs. Piesauc viņu." (Ceļš, 559)