- Ko nozīmē būt svētiem ?

Būt svētiem nozīmē līdzināties Kristum visā –domās, jūtās, vārdos un darbos. Visraksturīgākā svētuma pazīme ir mīlestība – mīlēt Dievu pāri visam un tuvāko kā sevi pašu. Mīlestība pilnveido visus tikumus – pazemību, taisnību, šķīstību, strādīgumu, paklausību, līksmību… Tas ir mērķis, uz kuru, paļaujoties uz Dieva palīdzību, ir aicināti visi kristīgie un kas pilnībā, pēc visas dzīves cīņas, sasniedzams tikai debesīs.