Cik svarīga ir Marija pestīšanas vēsturē?

Tajā laikā Dievs sūtīja eņģeli Gabriēlu uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nācarete, pie Jaunavas, kas bija saderināta ar vīru, vārdā Jāzeps, no Dāvida cilts. Un Jaunavas vārds bija Marija...Pestīšana visā cilvēkā bija atkarīga no šīs sarunas ar Mariju.

Kelly Sikkema at Unsplash

Svētais Lūkass (Lk 1, 26-38)

Tajā laikā Dievs sūtīja eņģeli Gabriēlu uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nācarete, pie Jaunavas, kas bija saderināta ar vīru, vārdā Jāzeps, no Dāvida cilts. Un Jaunavas vārds bija Marija.
Un eņģelis, iegājis pie viņas, sacīja: “Esi sveicināta, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi!” Viņa iztrūkās par šiem vārdiem un domāja, kas tas varētu būt par sveicienu.
Bet eņģelis viņai sacīja: “Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Redzi, tu ieņemsi un dzemdēsi Dēlu un Viņu nosauksi vārdā Jēzus. Viņš būs liels un tiks saukts par Visaugstā Dēlu, un Kungs Dievs Viņam dos Viņa tēva Dāvida troni. Un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa val­stībai nebūs gala.”
Tad Marija sacīja eņģelim: “Kā tas notiks, jo es taču vīra nepazīstu?” Un eņģelis viņai atbildot sacīja: “Svētais Gars nāks pār tevi, un Visaugstā spēks tevi apēnos. Tāpēc arī Svētais, kas piedzims, tiks saukts par Dieva Dēlu.
Lūk, Elizabete, tava radiniece, vēl savā vecumā ir ieņēmusi dēlu, un šis ir sestais mēnesis tai, kuru sauc par neauglīgu. Dievam taču nekas nav neiespējams!”
Tad Marija sacīja: “Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda!” Un eņģelis no viņas aizgāja.

Pestīšana visā cilvēkā bija atkarīga no šīs sarunas ar Mariju. Ja nu Endžela Gabriels pēkšņais izskats viņu biedē? Ja nu viņa vārdi nenāktu ārā? Ja nu viņš palaidis garām kādu rindu? Un ja nu... ja nu Marija saka “nē”? Bet, protams, tas nevarēja notikt... vai ne? Nu, Gabrielam bija gadsimtiem jāgatavo savas līnijas, bet ne Marija. Viņš bija izlasījis scenāriju pirms miljoniem gadu, bet Marijas nebija. Viņš, Gabriēls, bija apveltīts ar savām līnijām, bet Marijas nebija. Scenārijā viņai nebija nekādu rindu. Bija sprauga, ko tikai viņa spēja aizpildīt. Visi Eņģeļi debesīs zināja šo jautājumu. Visi ercenģeļi, patriarhi - un pats Dievs - zināja Gabriela līnijas. Un visi ar nepacietību gaidīja atbildi. Un tā tas ir katram aicinājumam, katrai misijai, ko Dievs dod cilvēkiem. Eņģeļi, ercenģeļi, svētie un Svētās Dvēseles - un pats Dievs - zina manu aicinājumu un misiju. Tas, ko viņi nezina, ko viņi vēl gaida, ko vēsture vēl nav dzirdējusi, ir mana atbilde. Te nu tas ir: Marija, caur Jūsu starpniecību, lai tas būtu darīts saskaņā ar Dieva Vārdu!