Straipsnių kiekis: 138

Už Pasaulio jaunimo dienas

Šventasis Tėvas kviečia melstis, kad „Pasaulio jaunimo dienos Lisabonoje padėtų jaunimui leistis į kelionę, liudijant Evangeliją savo gyvenimu“.

Bažnyčia ir Popiežius

Liepos 22 d.: Šv. Marija Magdalietė

„Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi Viešpatį ir ką jis jai sakęs“ (Lk 20, 18). Jei vienu žodžiu reikėtų apibūdinti jos gyvenimą, šis žodis būtų meilė. Meilė paskatino ją nepaliaujamai ieškoti Kristaus, leido jai tapti pirmąja Jo prisikėlimo liudytoja bei Apaštalų Apaštale.

Gyventi tikėjimu

Didžiulis džiaugsmas dėl atnaujinto jaunų ir senų žmonių susitikimo

Popiežiaus Pranciškaus žinia trečiosios Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos (liepos 23 d.) proga.

Bažnyčia ir Popiežius

Eucharistija – tikinčiųjų gyvenimo centras

Šventasis Tėvas ragina krikščionis melstis, kad pasiektume eucharistinį gyvenimą, "kuris perkeičia žmonių santykius ir atveria susitikimui su Dievu bei broliais ir seserimis".

Bažnyčia ir Popiežius

Žinia Pasaulinės jaunimo dienos proga (Lisabona 2023 m.)

Popiežiaus Pranciškaus žinia, skirta 37-osioms Pasaulio jaunimo dienoms, kurios vyks 2023 m. rugpjūčio 1-6 d. Lisabonoje.

Bažnyčia ir Popiežius

„Dievas mylėdamas pakviečia ir mes dėkingi atsiliepiame mylėdami“

Balandžio 30 d., Gerojo Ganytojo sekmadienį, minima 60-oji Pasaulinė maldos už pašaukimus diena, kurią per Vatikano II Susirinkimą įsteigė Paulius VI. Popiežiaus Pranciškaus žinia skirta pašaukimui kaip malonei ir misijai.

Bažnyčia ir Popiežius

Kad labiau paplistų nesmurto kultūra

Šį mėnesį Šventasis Tėvas kviečia ugdyti taikos kultūrą bei melstis, kad tiek valstybės, tiek piliečiai vis rečiau griebtųsi ginklų.

Bažnyčia ir Popiežius

Už išnaudojimo aukas

Popiežius Pranciškus kviečia melstis už tuos, kurie kenčia dėl bažnytinės bendruomenės narių netinkamo elgesio, „kad jie pačioje Bažnyčioje rastų konkretų atsaką į savo skausmą ir kančią“.

Bažnyčia ir Popiežius

Gavėnios pasninkas, Sinodinė kelionė

„Gavėnios askezė — rašo Popiežius Pranciškus žinioje 2023 m. Gavėnios proga — tai pastanga, visada gaivinama Malonės, siekiant įveikti savo tikėjimo stygių ir pasipriešinimą sekti Jėzumi kryžiaus keliu.“

Bažnyčia ir Popiežius

Pasaulinė ligonio diena 2023

Vasario 11 d., per Lurdo Dievo Motinos liturginį minėjimą, jau 31-ąjį kartą minima Pasaulinė ligonio diena. Šių metų tema - „Slaugyk jį. Atjauta kaip sinodinė gydymo praktika“.

Bažnyčia ir Popiežius