Už žmones visuomenės paribiuose

2023 m. rugsėjo maldos intencijoje popiežius Pranciškus kviečia „atmetimo kultūrą“ pakeisti „priėmimo kultūra“ ir melstis, kad „žmonės, atsidūrę visuomenės paribiuose, gyvenantys nežmoniškomis sąlygomis, nebūtų pamiršti institucijų ir nė vienas nebūtų atmestas“.

Gatvėje mirštantis benamis niekada neatsidurs pirmajame interneto paieškos sistemų puslapyje ar žinių laidoje. Kaip pasiekėme tokį abejingumo lygį? 

Prašau, liaukimės apsimetinėti, kad nematome tų, kurie atsidūrė visuomenės paribiuose dėl skurdo, priklausomybių, psichikos ligų ar negalios

Kaip galime leisti, kad švaistymo kultūra, kuriai milijonai vyrų ir moterų yra mažiau verti už ekonominį pelną, užvaldytų mūsų gyvenimą, mūsų miestus, mūsų kasdienybę? Mums ims skaudėti sprandą, jei žiūrėsime į kitą pusę, kad nematytume šios situacijos.

Prašau, liaukimės apsimetinėti, kad nematome tų, kurie atsidūrė visuomenės paribiuose dėl skurdo, priklausomybių, psichikos ligų ar negalios.

Sutelkime dėmesį į priėmimą. Priimkime visus žmones, kuriems reikia pagalbos. Skatinkime priėmimo kultūrą, svetingumą, suteikime pastogę, priebėgą, dovanokime meilę ir žmogiškąją šilumą.

Melskimės, kad žmonės, atsidūrę visuomenės paribiuose, gyvenantys nežmoniškomis sąlygomis, nebūtų pamiršti institucijų ir nė vienas nebūtų atmestas.