Už Sinodą

Šį mėnesį Šventasis Tėvas prašo ypač melstis už Sinodą, kuris vyks Romoje nuo šio mėnesio 4 iki 29 dienos.

Misija yra Bažnyčios šerdis. Dar daugiau: Bažnyčios sinodinę kelionę skatina misionieriškas pašaukimas, kuris yra atsakas į Jėzaus įsakymą skelbti Evangeliją.

Keliaujame kaip Emauso mokiniai, klausydamiesi Viešpaties, kuris visada pas mus ateina

Norėčiau priminti, kad sinodas nieko neužbaigs, Bažnyčios kelionė tęsis toliau.

Keliaujame kaip Emauso mokiniai, klausydamiesi Viešpaties, kuris visada pas mus ateina. Viešpats visada mums turi staigmenų. 

Meldžiamės ir žiūrime įžvalgiomis akimis, Šventoji Dvasia skatina klausymosi apaštalavimą, skatina klausytis Dievo ausimis, kad galėtume kalbėti Dievo žodžiu. 

Taip priartėjame prie Kristaus širdies, iš kurios kyla mūsų misija ir iš kurios skamba balsas, kuris mus kviečia pas jį. 

Šis balsas mums sako, kas mūsų misijoje svarbiausia, – pasiekti visus, ieškoti visų, priimti visus, įtraukti visus, nė vieno neišskiriant.

Melskimės už Bažnyčią, kad klausymasis ir dialogas būtų jos gyvenimo būdas visur ir visada ir kad Šventoji Dvasia ją vestų į gyvenimo paribius.

Šaltinis: Vatican News