Straipsnių kiekis: 138

„Kadangi esi man brangus“

Popiežiaus Pranciškaus žinia 1-osios Pasaulinės vaikų dienos proga (2024 m. gegužės 25–26 d.).

Bažnyčia ir Popiežius

Už seserų ir brolių vienuolių bei seminaristų ugdymą

Šį mėnesį Šventasis Tėvas kviečia melstis, „kad broliai ir seserys vienuoliai bei seminaristai bręstų savo pašaukimo kelyje per žmogiškąjį, pastoracinį, dvasinį ir bendruomeninį ugdymą ir kad jie būtų patikimi Evangelijos liudytojai.“

Bažnyčia ir Popiežius

Už moteris

Šį mėnesį Šventasis Tėvas kviečia melstis, kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažintas moterų orumas ir indėlis, kad būtų nutraukta diskriminacija, kurią jos kenčia įvairiose pasaulio dalyse.

Bažnyčia ir Popiežius

Už mūsų dienų kankinius, Kristaus liudytojus

Šį mėnesį Šventasis Tėvas kviečia melstis ypač už įvairiuose pasaulio kraštuose persekiojamus krikščionis, kurie rizikuoja savo gyvybe dėl Evangelijos.

Bažnyčia ir Popiežius

Popiežiaus Pranciškaus žinia 2024 m. Gavėniai

Šiomis pasirengimo Didžiajai savaitei dienomis Šventasis Tėvas mus ragina sustoti ir atrasti kontempliatyviąją gyvenimo plotmę: „Sustoti maldoje, priimti Dievo žodį, sustoti kaip samarietis sužeisto brolio akivaizdoje“.

Bažnyčia ir Popiežius

„Negera žmogui būti vienam.“ Gydyti ligonį gydant santykius

Popiežiaus Pranciškaus žinia 32-osios Pasaulinės ligonio dienos proga (2022 m. vasario 11 d.).

Bažnyčia ir Popiežius

Už nepagydomus ligonius

Vasario mėnesį Šventasis Tėvas kviečia melstis už nepagydomai sergančius ligonius ir jų šeimas, kad jie gautų orų medicininį ir žmogišką gydymą.

Bažnyčia ir Popiežius

Dievo Žodžio sekmadienis

Trečiąjį eilinio laiko sekmadienį Bažnyčia švenčia Dievo Žodžio sekmadienį, skirtą „švęsti, apmąstyti ir skleisti Dievo žodį“ (Popiežiaus Pranciškaus Apaštališkasis laiškas APERUIT ILLIS).

Gyventi tikėjimu

Už įvairovę Bažnyčioje

Sausio mėnesio maldos intencijoje Šventasis Tėvas prašo melstis už charizmų įvairovę Bažnyčioje ir kad matytume jas kaip Dievo dovaną.

Bažnyčia ir Popiežius

Dirbtinis intelektas ir taika

„Kokios bus vidutinės trukmės ir ilgalaikės naujųjų skaitmeninių technologijų pasekmės? Ir kokį poveikį jos turės individų ir visuomenės gyvenimui, tarptautiniam stabilumui bei taikai?“ Šiuos klausimus Šventasis Tėvas užduoda pristatydamas žinią, skirtą 57-ajai Pasaulinei taikos dienai, švenčiamai 2024 m. sausio 1 d.

Bažnyčia ir Popiežius