„Tesilieja teisingumas ir taika“

Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei maldos dėl rūpinimosi kūrinija dienai (2023 m. rugsėjo 1-oji).

Brangūs broliai ir seserys!

„Tesilieja teisingumas ir taika“ – tokia yra šių metų ekumeninio Kūrinijos laiko tema, įkvėpta pranašo Amoso žodžių: „Tevilnija teisingumas lyg upės srovė, o teisumas tarsi tekanti upė“ (5, 24).

Dievas nori, kad kiekvienas žmogus siektų būti teisingas kiekvienoje situacijoje, stengtųsi gyventi pagal Jo įstatymus ir taip sudarytų sąlygas visapusiškai klestėti gyvybei

Šis išraiškingas Amoso įvaizdis mums kalba apie Dievo troškimą. Dievas nori, kad viešpatautų teisingumas; jis yra toks pat svarbus mūsų, Dievo vaikų, sukurtų pagal Jo paveikslą, gyvenimui, kaip vanduo būtinas mūsų fiziniam išlikimui. Šis teisingumas, kad galėtų mus palaikyti, turi reikštis ten, kur jo reikia, o ne likti paslėptas gelmėse ar išnykti kaip garuojantis vanduo. Dievas nori, kad kiekvienas žmogus siektų būti teisingas kiekvienoje situacijoje, stengtųsi gyventi pagal Jo įstatymus ir taip sudarytų sąlygas visapusiškai klestėti gyvybei. Kai pirmiausiai ieškome Dievo karalystės (plg. Mt 6, 33), palaikydami teisingus santykius su Dievu, žmonija ir gamta, tuomet teisingumas ir taika gali tekėti kaip neišsenkantis tyro vandens srautas, maitinantis žmoniją ir visus kūrinius.

Visas tekstas