Straipsnių kiekis: 24

Ačiū, Tėve!

2016 m. gruodžio 12 d. mirė vysk. Chavieras Ečevarija, Opus Dei prelatas nuo 1994 m. Šiame penkių minučių vaizdo įraše užfiksuoti kai kurie jo gyvenimo epizodai. Šv. Chosemarijos ir pal. Alvaro įpėdinis visada skelbė Evangeliją ir ištikimybę Bažnyčiai. (Nustatymuose pasirinkite lietuviškus subtitrus).

Opus Dei

Popiežius paskyrė Opus Dei prelatu mons. Fernando Ocariz

Vėlų pirmadienio vakarą Popiežius Pranciškus, patvirtindamas Opus Dei generalinio kongreso pasiūlytą kandidatą, Opus Dei prelatu paskyrė mons. Fernando Ocariz. Mons. Fernando Ocariz tapo trečiuoju šv. Josemaríos įpėdiniu Opus Dei priešakyje.

Opus Dei

Sausio 21 d. prasidės naujojo Opus Dei prelato rinkimo procesas

Opus Dei prelato rinkimo procesas prasidės š.m. sausio 21 d. Romoje. Naujasis prelatas bus trečiasis šv. Josemarios Escrivos įpėdinis ir pakeis praeitų metų gruodžio 12 d. mirusį vysk. Javier Echevarria.

Opus Dei

Kaune bus šv. Mišios už mirusį Opus Dei prelatą J. Echevarria

Šv. Mišias aukos Arkivyskupas L. Virbalas SJ gruodžio 20 d. (antradienį), 18.00 val. Vytauto Didžiojo bažnyčioje. Kviečiame dalyvauti.

Pranešimai spaudai

Šv. Mišios Vilniuje už šią savaitę mirusį Opus Dei prelatą J. Echevarria

Šv. Mišias aukos Arkivyskupas G. Grušas gruodžio 16 d. (penktadienį), 18.30 val. Vilniaus arkikatedroje. Kviečiame visus dalyvauti.

Pranešimai spaudai

Mirė Vyskupas Javier Echevarria, Opus Dei prelatas

Š.m. gruodžio 12 d., Gvadalupės Mergelės Marijos dieną, mirė vyskupas Javier Echevarria, Opus Dei prelatas ir antrasis Opus Dei steigėjo, šv. Josemaria Escriva, įpėdinis.

Opus Dei

Popiežiaus Pranciškaus telegrama dėl Opus Dei prelato mirties

Popiežius, sužinojęs apie prelato mirtį, paskambino Opus Dei vikarui augziliarui pareikšti savo užuojautą, o po to atsiuntė šią nuoširdžią telegramą.

Opus Dei

Kaip pakeisti pasaulį? Eik namo ir mylėk savo šeimą!

Opus Dei prelato Javiero Echevarria žodžiai pal. Motinos Teresės iš Kalkutos paskelbimo šventąja proga.

Straipsniai

Montserrat Grases paskelbta Garbingąja Dievo tarnaite

Antradienio popietę popiežius Pranciškus patvirtino dvylika Šventųjų bylų kongregacijos parengtų dekretų. Tarp jų buvo vienas, kuriuo pripažintas Opus Dei tikinčiosios Montserrat Grases (1941-1959 m.) dorybių herojiškumas.

Naujienos

Prelato žodžiai apie kankinio mons. O. Romero, San Salvadoro vyskupo, beatifikaciją

Šventasis Sostas pranešė, kad paskelbs palaimintuoju O. Romero, San Salvadoro arkivyskupą (1977–1980 m.). Opus Dei prelatas mons. Ksaveras Ečevarija kalbėjo apie būsimo palaimintojo draugystę su šv. Chosemarija ir kitais Opus Dei tikinčiaisiais.

Liudijimai