Mirė Vyskupas Javier Echevarria, Opus Dei prelatas

Š.m. gruodžio 12 d., Gvadalupės Mergelės Marijos dieną, mirė vyskupas Javier Echevarria, Opus Dei prelatas ir antrasis Opus Dei steigėjo, šv. Josemaria Escriva, įpėdinis.

Mons. Javier Echevarria (1932-2016)

Š.m. gruodžio 12 d., Gvadalupės Mergelės Marijos dieną, mirė vyskupas Javier Echevarria, Opus Dei prelatas ir antrasis Opus Dei steigėjo, šv. Josemaria Escriva, įpėdinis. Eidamas 85-uosius metus, jis savo sielą atidavė Dievui 21.10 val. Romoje, kur nuo gruodžio 5 d. gulėjo ligoninėje dėl plaučių uždegimo.

Mons. Echevarria penkis kartus lankėsi Lietuvoje: 1994, 1995, 1996, 2004 ir 2013 m. Čia jis susitiko su žmonėmis, kuriems Opus Dei prelatūra teikia dvasinį įkvėpimą, taip pat su įvairiais Lietuvos vyskupais bei šalyje tuomet dirbančiais nuncijais. (Apie paskutinį jo apsilankymą galima skaityti čia.)

Pagal prelatūros įstatus, laikinas Opus Dei vadovavimas priklauso vikarui augziliarui Mons. Fernando Ocariz. Per tris mėnesius sušauktas kongresas išrinks naują prelatą, kuris turės būti patvirtintas popiežiaus.

Javier Echevarria gimė 1932 m. Madride, Ispanijoje. Ten ir susipažino su šv. Josemaria, kurio sekretoriumi jis buvo nuo 1953 iki 1975 m. Mirus pirmajam Opus Dei steigėjo įpėdiniui palaimintajam Alvaro del Portillo, 1994 m. balandžio 20 d. Mons. Echevarria buvo išrinktas Opus Dei prelatu, o 1995 m. sausio 6 d. šv. Jonas Paulius II jį konsekravo vyskupu. Nuo 1981 m. jis buvo Šventųjų Skelbimo Kongregacijos, o nuo 1995 m. – ir Dvasininkijos Kongregacijos konsultantas.