Straipsnių kiekis: 67

Nuo gegužės 1 d. Lietuva priskirta naujam Opus Dei prelatūros teritoriniam padaliniui

Š.m. gegužės 1 d. Opus Dei prelatas mons. Fernandas Ocarizas į vieną prelatūros regioną sujungė septynias šalis – Slovakiją, Estiją, Suomiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją ir Čekiją.

Opus Dei

Baigėsi Opus Dei Neeilinis generalinis kongresas

274 Opus Dei tikintieji Romoje susitiko su mons. Fernandu Ocarizu ir jo vikarais, kad pritaikytų prelatūros įstatus motu proprio Ad charisma tuendum nuostatoms. Kongreso išvados bus pateiktos Dvasininkijos dikasterijai – Šventojo Sosto institucijai, atsakingai už asmenines prelatūras.

Opus Dei

Moterų pašaukimas į Opus Dei: vasario 14 d. 1930-2020 m.

1930 m. vasario 14 d. šv. Chosemarija suprato, kad Dievas suteiks pašaukimą į Opus Dei daugeliui moterų. Šiame vaizdo įraše trumpai pristatomos devynios pirmosios (nustatymuose pasirinkite lietuviškus subtitrus).

Opus Dei

Mėnesio intencija

Šia intencija Prelatas ragina melstis Opus Dei tikinčiuosius bei draugus nuo dabar iki 2023 m. spalio 2 d.

Opus Dei

Uždekime šviesą ten, kur dar tvyro tamsa

Jo ekscelencijos vysk. Dariaus Trijonio pamokslas, pasakytas š. m. birželio 22 d. Vilniaus arkikatedros bazilikoje, Opus Dei steigėjo liturginės šventės proga.

Opus Dei

Kas yra Opus Dei?

Trumpas vaizdo įrašas apie Opus Dei žinią ir tikslą (lietuviškas įgarsinimas).

Opus Dei

Ačiū, Tėve!

2016 m. gruodžio 12 d. mirė vysk. Chavieras Ečevarija, Opus Dei prelatas nuo 1994 m. Šiame penkių minučių vaizdo įraše užfiksuoti kai kurie jo gyvenimo epizodai. Šv. Chosemarijos ir pal. Alvaro įpėdinis visada skelbė Evangeliją ir ištikimybę Bažnyčiai. (Nustatymuose pasirinkite lietuviškus subtitrus).

Opus Dei

Mėnesio intencija: melstis visiems kartu

Šia intencija Prelatas ragina melstis Opus Dei tikinčiuosius bei draugus iki 2022 m. spalio 2 d.

Opus Dei

Kunigystė - tik kelio pradžia

Vytautas Jonas Saladis, pirmasis Opus Dei prelatūros tikintysis lietuvis, kuris bus įšventintas į kunigus, atsako į mūsų klausimus.

Opus Dei

Kunigų šventimai: pirmasis Opus Dei kunigas iš Lietuvos

Gegužės 22 d., 11:00 val. Lietuvos laiku, arkivysk. Georg Gänswein įšventins į kunigus 27 Prelatūros tikinčiuosius. Ceremonija bus transliuojama tiesiogiai internetu.

Opus Dei