Number of articles: 63

Kodėl reikia melstis už mirusiuosius?

Kelios ištraukos iš Katalikų Bažnyčios Katekizmo apie paprotį melstis už mirusius giminaičius ir draugus.

Opus Dei

Mėnesio intencija: melstis visiems kartu

Šia intencija Prelatas ragina melstis Opus Dei tikinčiuosius bei draugus iki 2022 m. spalio 2 d.

Opus Dei

„Kunigystė - tik kelio pradžia“

Vytautas Jonas Saladis, pirmasis Opus Dei prelatūros tikintysis lietuvis, kuris bus įšventintas į kunigus, atsako į mūsų klausimus.

Opus Dei

Kunigų šventimai: pirmasis Opus Dei kunigas iš Lietuvos

Gegužės 22 d., 11:00 val. Lietuvos laiku, arkivysk. Georg Gänswein įšventins į kunigus 27 Prelatūros tikinčiuosius. Ceremonija bus transliuojama tiesiogiai internetu.

Opus Dei

Visi galime būti šventi: animacinė šv. Josemaríos biografija

Animacinis filmukas apie šv. Josemaríos (1902-1975) gyvenimą. Autorius, Juan Juvančič, yra menininkas dizaineris, gyvenantis Slovėnijoje, gimęs Argentinoje.

Opus Dei

Lapkričio 21 d.: 27 nauji diakonai, tarp jų lietuvis

Šeštadienį, lapkričio 21 d. vysk. Juan Ignacio Arrieta suteikė diakonato šventimus 27 Opus Dei tikintiesiems. Dėl pandemijos ceremonija vyko tarptautinėje Prelatūros seminarijoje Romoje, dalyvaujant tik joje gyvenantiems asmenims.

Opus Dei

10 patarimų: kaip sustiprėti per karantiną?

Šių dienų nežinia ir priverstinis neveiklumas gali lengvai sukelti vidinį nerimą, neviltį, baimę... arba tiesiog nuobodulį. Šv. Josemaria išgyveno panašią situaciją, kai ilgą laiką jam teko praleisti pasislėpusiam per Ispanijos pilietinį karą. Jo patarimai gali ir mums padėti prasmingai ir kryptingai praleisti šias dienas.

Opus Dei

Moterų pašaukimas į Opus Dei: vasario 14 d. 1930-2020 m.

1930 m. vasario 14 d. šv. Josemaria suprato, kad Dievas suteiks pašaukimą į Opus Dei daugeliui moterų. Šiame vaizdo įraše trumpai pristatomos devynios pirmosios (lietuviški subtitrai).

Opus Dei

Ačiū, Tėve!

Šiame penkių minučių vaizdo įraše užfiksuoti kai kurie vysk. Javiero Echevarrios, Opus Dei prelato, gyvenimo epizodai: kaip artimo šv. Josemarios bei pal. Alvaro pagalbininko ir kaip jųdviejų įpėdinio Opus Dei priešakyje nuo 1994 m. iki 2016 m. Šis dviejų šventųjų įpėdinis visada skelbė Evangeliją ir ištikimybę Bažnyčiai.

Opus Dei

Šviesa regėjimui, stiprybė meilei

Video sukurtas ruošiantis Sinodui apie tikėjimą, jaunimą ir pašaukimo atpažinimą. Popiežius Pranciškus ir Opus Dei prelatas drąsina būti broliškesnio pasaulio kūrimo protagonistais, kiekvienam atrasti Dievo jam paruoštą planą (lietuviški subtitrai).

Opus Dei