Šv. Mišios Vilniuje už šią savaitę mirusį Opus Dei prelatą J. Echevarria

Šv. Mišias aukos Arkivyskupas G. Grušas gruodžio 16 d. (penktadienį), 18.30 val. Vilniaus arkikatedroje. Kviečiame visus dalyvauti.

Opus Dei vikaras augziliaras Mons. Fernando Ocariz meldžiasi prie prelato palaikų.

Maloniai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir melsti amžinąjį atilsį Opus Dei prelatui vyskupui Javier Echevarria, kuris mirė š.m. gruodžio 12 d. Romoje, eidamas 85 metus. Kartu ir dėkosime Dievui už jo gyvenimą bei tarnystę visuotinei Bažnyčiai, taip pat ir Bažnyčiai Lietuvoje.

Šv. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušasš.m. gruodžio 16 d. (penktadienį), 18.30 val. šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje Vilniuje. Koncelebruos ir Opus Dei regioninis vikaras Baltijos šalims Mons. Andrés Lavin bei kiti kunigai.

Daugiau apie vyskupą J. Echevarria ir jo ryšius su Lietuva galima skaityti Radio Vaticana parengtame reportaže čia.