Prelato žodžiai apie kankinio mons. O. Romero, San Salvadoro vyskupo, beatifikaciją

Šventasis Sostas pranešė, kad paskelbs palaimintuoju O. Romero, San Salvadoro arkivyskupą (1977–1980 m.). Opus Dei prelatas mons. Ksaveras Ečevarija kalbėjo apie būsimo palaimintojo draugystę su šv. Chosemarija ir kitais Opus Dei tikinčiaisiais.

Mons. O. Romero su šv. Jonu Pauliumi II

Šventasis Tėvas Pranciškus pavedė Šventųjų bylų kongregacijai paskelbti dekretą dėl Dievo tarno Oskaro Arnulfo Romero (1917–1980 m.) ir kitų būsimų palaimintųjų kankinystės. O. Romero buvo San Salvadoro arkivyskupas, nužudytas 1980 m. kovo 24 d. per šv. Mišių auką dėl neapykantos tikėjimui.

Mons. Ksaveras Ečevarija kalbėjo: „Kankinių liudijimas paveikia mus visus, tikinčius ir netikinčius. Jie yra šviečiantis žibintas tiems, kurie deda savo viltis į Dievą. Esu tikras, kad mons. O. Romero bus labai mylimas šventasis."

„Susipažinau su mons. O. Romero, kai jis 1970 m. Romoje lankėsi pas šv. Chosemariją. Tai buvo pamaldus vyras, užmiršęs save ir atsidavęs savo tautai. Buvo matyti, kad stengėsi tapti šventas. Mons. O. Romero buvo vienas pirmųjų vyskupų, po 1975 m. šv. Chosemariją ištikusios mirties rašiusių pal. Pauliui VI su prašymu pradėti šv. Chosemarijos kanonizacijos bylą. Esu tikras, kad būdamas Danguje jis, kartu su savo draugu šv. Chosemarija, tebeužtaria šią Dievo tautos dalelę."

Šv. Chosemarija ir mons. O. Romero pažintis prasidėjo dar 1955 m. Tuometinis San Salvadoro arkivyskupas vertino Opus Dei dvasią ir buvo susipažinęs su prelatūros tikinčiųjų apaštaline veikla Salvadore. 1970 m. mons. O. Romero atvyko į Romą ir keletą kartų susitiko su šv. Chosemarija. Kunigas Antonijus Rodrigesas knygoje „Jūra be krantų" rašo, kad Opus Dei steigėjas žinojo apie Salvadore tuo metu vyravusią įtampą ir todėl dėjo pastangas, kad mons. O. Romero viešėdamas Romoje galėtų pailsėti.

Mirus Opus Dei steigėjui, mons. O. Romero prašė pradėti šv. Chosemarijos kanonizacijos bylą. Mons. O. Romero išreiškė padėką už „šv. Chosemarijos paskatinimą ir palaikymą būti ištikimu nekintamam Kristaus mokymui ir tarnauti Šventajai Romos Bažnyčiai su apaštaliniu uolumu".

Pal. Pauliui VI skirtame laiške mons. O. Romero rašė: „[Šv. Chosemarija] gebėjo jungti nuolatinį pokalbį su Viešpačiu su giliu žmogiškumu. Buvo matyti, kad jis yra Dievo žmogus, o jo būdas bendrauti – kupinas švelnumo, meilės ir gero nusiteikimo. Po jo mirties daugelis meldžia jo užtarimo savo rūpesčiuose". Kaip rodo pal. Alvaro laiškas, parašytas likus vos keliems mėnesiams iki mons. O. Romero nužudymo, nuoširdumo kupinas bendravimas nenutrūko ir po Opus Dei steigėjo mirties.

Mons. O. Romero buvo mons. Fernando Saenso, tuometinio Opus Dei vikaro Salvadore, draugas dar iki būsimo palaimintojo paskyrimo San Salvadoro vyskupu. Draugystė nenutrūko ir tęsėsi iki pat mons. O. Romero nužudymo. Tuo sudėtingu laiku mons. O. Romero dalyvavo Opus Dei kunigų organizuotame suvažiavime vyskupijos kunigams. Po kelerių metų mons. F. Saensas paskelbė straipsnį, kuriame aprašė paskutinę būsimojo palaimintojo gyvenimo dieną.