Popiežius paskyrė Opus Dei prelatu mons. Fernando Ocariz

Vėlų pirmadienio vakarą Popiežius Pranciškus, patvirtindamas Opus Dei generalinio kongreso pasiūlytą kandidatą, Opus Dei prelatu paskyrė mons. Fernando Ocariz. Mons. Fernando Ocariz tapo trečiuoju šv. Josemaríos įpėdiniu Opus Dei priešakyje.

Mons. Fernando Ocáriz

Naujasis prelatas, kuris iki šiol ėjo vikaro augziliaro pareigas, buvo paskirtas po to, kai praėjusių metų gruodžio 12 d. mirė vysk. Javier Echevarría, ankstesnysis Opus Dei prelatas.

Mons. Fernando Ocáriz Lietuvoje lankėsi keturis kartus, lydėdamas tuometinį prelatą.

Mons. Fernando Ocáriz gimė Prancūzijoje 1944 m. spalio 27 d., pabėgėlių šeimoje iš Ispanijos, kuri buvo priversta pasitraukti iš šalies dėl Ispanijos pilietinio karo. Jis yra jauniausias aštuonių vaikų šeimoje.

Mons. F. Ocáriz baigė fizikos studijas Barselonos universitete ir teologijos licenciatūrą Laterano universitete. 1971 m., apgynęs teologijos daktaro disertaciją Navaros universitete, buvo įšventintas kunigu. Keletą metų dirbo jaunimo pastoracijoje.

Nuo 1986 m. jis yra Vatikano Tikėjimo doktrinos kongregacijos konsultantas. Nuo 2003 m. - Dvasininkijos kongregacijos patarėjas. Nuo 2011 m. – Popiežiškosios Naujosios evangelizacijos tarybos patarėjas. XX a. devintame dešimtmetyje svariai prisidėjo prie Popiežiškojo Šv. Kryžiaus universiteto įsteigimo Romoje. Eilės knygų ir mokslinių straipsnių teologijos ir filosofijos temomis autorius.

1994 m. tapo Opus Dei generaliniu vikaru, o 2014 m. buvo paskirtas vikaru augziliaru.

Artimiausiomis dienomis naujasis prelatas, pasitaręs su Romoje susirinkusiais Opus Dei generalinio kongreso nariais, paskirs savo vikarus ir prelatūros centrinių tarybų narius bei patvirtins Opus Dei apaštalinės veiklos gaires aštuonerių metų laikotarpiui.