Kaune bus šv. Mišios už mirusį Opus Dei prelatą J. Echevarria

Šv. Mišias aukos Arkivyskupas L. Virbalas SJ gruodžio 20 d. (antradienį), 18.00 val. Vytauto Didžiojo bažnyčioje. Kviečiame dalyvauti.

Maloniai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir melsti amžinąjį atilsį Opus Dei prelatui vyskupui Javier Echevarria, kuris mirė š.m. gruodžio 12 d. Romoje, eidamas 85 metus. Kartu ir dėkosime Dievui už jo gyvenimą bei tarnystę visuotinei Bažnyčiai, taip pat ir Bažnyčiai Lietuvoje.

Šv. Mišias aukos Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJš.m. gruodžio 20 d. (antradienį), 18.00 val. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje Kaune. Koncelebruos ir kiti kunigai.