Už moteris

Šį mėnesį Šventasis Tėvas kviečia melstis, kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažintas moterų orumas ir indėlis, kad būtų nutraukta diskriminacija, kurią jos kenčia įvairiose pasaulio dalyse.

Pasaulyje yra daug šalių, kuriose moterys engiamos. Yra šalių, kuriose moterims draudžiama pradėti verslą ar lankyti mokyklą, taikomi įstatymai, verčiantys moteris rengtis tam tikru būdu. Kai kur vis dar praktikuojamas lytinių organų žalojimas.

Teoriškai visi sutinkame, kad vyrai ir moterys turi vienodą žmogiškąjį orumą, tačiau praktiškai taip nėra

Neatimkime iš moterų balso, nenutildykime moterų, kurios yra išnaudojamos, nustumtos į visuomenės paribius. 

Teoriškai visi sutinkame, kad vyrai ir moterys turi vienodą žmogiškąjį orumą, tačiau praktiškai taip nėra. 

Vyriausybės turi įsipareigoti panaikinti diskriminacinius įstatymus ir stengtis visur pasaulyje užtikrinti, kad būtų pripažįstamos moterų žmogaus teisės. 

Gerbkime moteris. Gerbkime jų orumą ir pagrindines teises. Jei to nedarysime, mūsų visuomenės nejudės į priekį.

Melskimės, kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažintas moterų orumas ir indėlis, kad būtų nutraukta diskriminacija, kurią jos kenčia įvairiose pasaulio dalyse.

Šaltinis: Vatican News