Atsakingos pareigos Bažnyčioje moterims

Popiežius Pranciškus prašo, kad spalio mėnesį krikščionys melstųsi už pasauliečius, ypač už moteris, kad turėtų daugiau galimybių užimti atsakingas pareigas Bažnyčios institucijose, vengiant klerikalizmo, kuris kenkia pasauliečių charizmai.

Niekas nebuvo pakrikštytas kunigu ar vyskupu. Visi esame pakrikštyti kaip pasauliečiai. Pasauliečiai yra pagrindiniai Bažnyčios veikėjai.

Šiandien ypač būtina sukurti platesnes galimybes didesniam moterų dalyvavimui Bažnyčioje. Turime pabrėžti moterų vaidmenį, nes jos paprastai lieka nuošalyje. Turime skatinti moterų dalyvavimą ypač ten, kur priimami svarbūs sprendimai.

Melskimės, kad per Krikštą gavę misiją tikintieji pasauliečiai, ypač moterys, turėtų daugiau galimybių užimti atsakingas pareigas Bažnyčios institucijose, vengiant klerikalizmo, kuris kenkia pasauliečių charizmai.