Straipsnių kiekis: 11

Balandžio 29 - šv. Kotryna Sienietė

Kotryna Benincasa, žinoma kaip šv. Kotryna Sienietė, gimė 1347 m. kovo 25 d. Sienoje ir mirė 1380 m. balandžio 29 d. Romoje. Viena iš Europos globėjų, Bažnyčios mokytoja. Šv. Chosemarija vertino jos besąlygišką meilę Bažnyčiai ir Popiežiui, paskyrė ją Dievo Darbo užtarėja. Liturginės šventės proga primename jai skirtą Benedikto XVI bendrosios audiencijos katechezę.

Krikščioniškas ugdymas

Už moteris

Šį mėnesį Šventasis Tėvas kviečia melstis, kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažintas moterų orumas ir indėlis, kad būtų nutraukta diskriminacija, kurią jos kenčia įvairiose pasaulio dalyse.

Bažnyčia ir Popiežius

„Dievas mylėdamas pakviečia ir mes dėkingi atsiliepiame mylėdami“

Balandžio 30 d., Gerojo Ganytojo sekmadienį, minima 60-oji Pasaulinė maldos už pašaukimus diena, kurią per Vatikano II Susirinkimą įsteigė Paulius VI. Popiežiaus Pranciškaus žinia skirta pašaukimui kaip malonei ir misijai.

Bažnyčia ir Popiežius

Kad labiau paplistų nesmurto kultūra

Šį mėnesį Šventasis Tėvas kviečia ugdyti taikos kultūrą bei melstis, kad tiek valstybės, tiek piliečiai vis rečiau griebtųsi ginklų.

Bažnyčia ir Popiežius

Už sveikatos apsaugos darbuotojus

Parama sveikatos priežiūros darbuotojams, kurie pandemijos metu parodė savo pasiaukojimą, atsidavimą ir dosnumą, yra popiežiaus Pranciškaus balandžio mėnesio maldos intencija. Taip pat raginama finansiškai ir politiškai remti sveikatos sistemas pažeidžiamiausiose šalyse.

Bažnyčia ir Popiežius

Šventasis Juozapas: pašaukimo sapnas

Popiežiaus Pranciškaus žinia 58-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos (IV Velykų sekmadienis) proga.

Bažnyčia ir Popiežius

Prelato laiškas (2012 m. balandis)

Velykų savaitės proga prelatas rašo apie Eucharistijos įsteigimą. Minint šimtmetį nuo šv. Josemarios Pirmosios Komunijos balandžio 23 d., skatina mus šį sakramentą kasdien priimti su vis didesniu atsidavimu.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas (2011 balandžio mėn.)

Jono Pauliaus II beatifikacija ir kelios Bažnyčios apmąstyti siūlomos Evangelijos scenos yra kvietimas iš širdies išgyventi Gavėnią ir pasitikti Velykų šventę, teigia Prelatas.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas (2010 m. balandis)

Balandžio mėnesio laiške Mons. Javier Echevarria kviečia pamąstyti apie tai, kad „per savo pažeminimą ir vėlesnį išaukštinimą Viešpats mums nutiesė kelią, kuriuo turime žengti kasdieniame gyvenime.“

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas (2009 m. balandis)

Jei mums reikėtų Dievo meilės įrodymo, Jo Sūnaus mirtis už mus būtų pats aiškiausias ženklas. Tą mums primena Opus Dei Prelatas, šio mėnesio laiške kviečiantis priartėti prie Dievo ir kartu su Juo išgyventi jo Prisikėlimą.

Pastoraciniai laiškai ir žinios