Už moteris patiriančias smurtą

Šį mėnesį Popiežius ragina melstis už smurtą patiriančias moteris.

Šiandien vis dar yra daug moterų, kurios kenčia nuo smurto – psichologinio, žodinio, fizinio, seksualinio.

Drąsių aukų, nutraukusių tylą, liudijimai yra pagalbos šauksmas, kurio negalime ignoruoti

Kiek daug sužeistų, kenčiančių, prievartaujamų moterų! Įvairios smurto formos, kurias patiria daug moterų, yra visos žmonijos - vyrų ir visos žmonijos - gėda ir nelaimė.

Drąsių aukų, nutraukusių tylą, liudijimai yra pagalbos šauksmas, kurio negalime ignoruoti. Negalime nusigręžti į kitą pusę!

Melskimės už moteris, tapusias smurto aukomis, kad visuomenė išgirstų jų kančias, jas išklausytų ir apgintų.