Popiežius Pranciškus: „Palaimintasis Alvaras tarnavo Bažnyčiai nuo pasaulio siekių laisva širdimi”

Šįryt vyskupas Alvaras del Portiljas, pirmasis šv. Chosemarijos įpėdinis Opus Dei priešakyje ir svarbus Vatikano II Susirinkimo veikėjas, buvo paskelbtas palaimintuoju. Ceremonijai vadovavo popiežiaus Pranciškaus atstovas, kardinolas Angelo Amato, lydimas kardinalo Antonio Marijos Rouko, Madrido arkivyskupo emerito, bei Opus Dei prelato vyskupo Ksavero Ečevarijos.

Popiežiaus Pranciškaus žinutė Alvaro del Portiljo beatifikacijos proga

Ceremonija prasidėjo Opus Dei generalinio vikaro Fernando Okariso perskaityta popiežiaus Pranciškaus žinute. Šventasis Tėvas pabrėžė, kad „palaimintasis Alvaras del Portiljas mus moko, jog paprastumas ir kasdienis gyvenimas yra užtikrintas kelias į šventumą“. Popiežius priminė, jog tėvas Alvaras „aplankė daugybę šalių skatindamas evengalizacijos darbus, nepaisydamas sunkumų, veikdamas dėl Dievo ir brolių meilės. Tas, kas viską daro dėl Dievo, moka būti šalia žmonių“.

Paskelbus beatifikacijos formulę, buvo nudengtas naujojo palaimintojo atvaizdas. Jo šventė bus minima gegužės 12 d. tose vyskupijose, kuriose nustatys Šventasis Sostas.

Alvaro del Portiljo relikvijos buvo atneštos prie altoriaus Ureta Wilson, kurios sūnus Chosė Ignasio buvo stebuklingai išgydytas tėvo Alvaro užtarimu, šeimos narių.

Gausi ir tarptautinė tikinčiųjų minia

Naujojo palaimintojo figūros visuotinumas buvo pastebimas matant tūkstantines tikinčiųjų minias iš daugiau nei aštuoniasdešimties šalių. Komuniją ceremonijos metu dalino 1200 kunigų. Koncelebravo 17 kardinolų bei 170 vyskupų iš viso pasaulio. Ceremonijoje taip pat dalyvavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas bei Kauno vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas.

Palaimintojo Alvaro ištikimybė Evangelijai, Bažnyčiai ir popiežiui

Kardinolas Amato savo pamoksle akcentavo kai kurias naujojo palaimintojo dorybes, kurias šis „gyveno herojiškai“, taip pat jo „ištikimybę Evangelijai, Bažnyčiai ir popiežiaus mokymui“. Alvaras del Portiljas, paaiškino kardinolas, „vengė bet kokių asmeniškumų, nes skleidė Evangelijos tiesą, o ne savo nuomonę“. Palaimintasis Alvaras „pasižymėjo išmintimi ir gebėjimu teisingai spręsti apie įvykius ir asmenis; teisingumu, kuris leido įvertinti kitų orumą ir laisvę“.

Pasak kardinolo Amato, „palaimintasis Alvaras del Portiljas ragina mus šiandien gyventi meilų, gailestingumo, švelnumo ir nuolankumo kupiną šventumą. Šventieji kviečia mus įpūsti Bažnyčion ir visuomenėn gryno Dievo malonės oro, kuris atnaujina žemės veidą“.

Vyskupas Ečevarija: Ypač melskimės už tuos, kurie kenčia dėl tikėjimo persekiojimo

Ceremonijos pabaigoje Opus Dei prelatas vyskupas Ksaveras Ečevarija tarė padėkos žodžius Dievui, Bažnyčiai ir popiežiui Pranciškui, taip pat popiežiui emeritui Benediktui XVI, kardinolams Amato ir Rouko, Madrido arkivyskupijai, chorui, savanoriams bei komunikacijos srityje dirbusiems, kurių dėka ceremoniją buvo galima sekti visame pasaulyje.

Prelatas pridėjo: „Alvaro del Portiljo iškėlimas į altoriaus garbę mums dar kartą primena visuotinį pašaukimą į šventumą, su didele jėga paskelbtą Vatikano II Susirinkimo“. Prelatas atkreipė dėmesį į „didį šv. Chosemarijos Eskrivos džiaugsmą matyti, kad šis ištikimiausiasis jo sūnus tapo pavyzdžiu bei užtarėju visiems tikintiesiems“.

Prelatas paragino susirinkusiuosius ypač melstis „už mūsų brolius ir seseris, kurie įvairiose pasaulio vietovėse patiria persekiojimus ir net kankinystę dėl savo tikėjimo“.