Straipsnių kiekis: 16

Už įvairovę Bažnyčioje

Sausio mėnesio maldos intencijoje Šventasis Tėvas prašo melstis už charizmų įvairovę Bažnyčioje ir kad matytume jas kaip Dievo dovaną.

Bažnyčia ir Popiežius

Už visiems atvirą Bažnyčią

Spalio mėnesio maldos intencijos vaizdo įraše Popiežius Pranciškus kviečia melstis, kad Bažnyčia, ištikima Evangelijai ir drąsiai ją skelbianti, vis labiau išgyventų sinodalumą ir taptų solidarumo, brolybės ir priėmimo vieta.

Bažnyčia ir Popiežius

Už vis atsinaujinančią Bažnyčią

„Pradėkime atnaujinti Bažnyčią nuo savęs pačių atnaujinimo“, kviečia Popiežius Pranciškus pristatydamas šio mėnesio intenciją bei ragindamas melstis, kad Šventoji Dvasia suteiktų mums malonės ir jėgų persitvarkyti pagal Evangeliją.

Bažnyčia ir Popiežius

Atsakingos pareigos Bažnyčioje moterims

Popiežius Pranciškus prašo, kad spalio mėnesį krikščionys melstųsi už pasauliečius, ypač už moteris, kad turėtų daugiau galimybių užimti atsakingas pareigas Bažnyčios institucijose, vengiant klerikalizmo, kuris kenkia pasauliečių charizmai.

Bažnyčia ir Popiežius

Bažnyčia Kinijoje

Kovo mėnesį Šventasis Tėvas kviečia melstis už Bažnyčią Kinijoje, prašant vienybės ir ištikimybės Evangelijai.

Bažnyčia ir Popiežius

Misionieriškas pavasaris Bažnyčioje

Misijų mėnesio pradžioje Šventasis Tėvas ragina sužadinti „naują impulsą Bažnyčios misionieriškajai veiklai“.

Bažnyčia ir Popiežius

Šviesa regėjimui, stiprybė meilei

Video sukurtas ruošiantis Sinodui apie tikėjimą, jaunimą ir pašaukimo atpažinimą. Popiežius Pranciškus ir Opus Dei prelatas drąsina būti broliškesnio pasaulio kūrimo protagonistais, kiekvienam atrasti Dievo jam paruoštą planą (lietuviški subtitrai).

Opus Dei

Prelato žinia (2018 m. rugsėjo 1 d.)

Prelatas ragina aukoti maldą ir atgailą, kurios Šventasis Tėvas prašo „Laiške Dievo Tautai“.

Pastoraciniai laiškai

Laiškas apie Generalinio kongreso išvadas

Prelatas savo 2017 m. vasario 14 d. laiške pristato Opus Dei apaštalinės veiklos gaires, suformuluotas sausio mėn. įvykusio Generalinio kongreso metu.

Pastoraciniai laiškai

Sausio 21 d. prasidės naujojo Opus Dei prelato rinkimo procesas

Opus Dei prelato rinkimo procesas prasidės š.m. sausio 21 d. Romoje. Naujasis prelatas bus trečiasis šv. Josemarios Escrivos įpėdinis ir pakeis praeitų metų gruodžio 12 d. mirusį vysk. Javier Echevarria.

Opus Dei