Straipsnių kiekis: 18

Ačiū, Tėve!

2016 m. gruodžio 12 d. mirė vysk. Chavieras Ečevarija, Opus Dei prelatas nuo 1994 m. Šiame penkių minučių vaizdo įraše užfiksuoti kai kurie jo gyvenimo epizodai. Šv. Chosemarijos ir pal. Alvaro įpėdinis visada skelbė Evangeliją ir ištikimybę Bažnyčiai. (Nustatymuose pasirinkite lietuviškus subtitrus).

Opus Dei

2017 m. sausio 23 d.: mons. Fernando Ocáriz išrinktas Opus Dei prelatu

Šiandien sukanka keturi metai nuo mons. Fernando Ocáriz išrinkimo Opus Dei prelatu. Šia proga norėtume priminti dvi citatas iš jo pasisakymų ir pasidalinti keliomis nuorodomis susijomis su jo išrinkimu.

Nuo Opus Dei prelato

Darbas - rūpinimasis pasauliu

Opus Dei prelato, mons. Fernando Ocariz straipsnis gegužės 1 d. proga, publikuotas Bernardinai.lt.

Straipsniai

„Prakartėlėje pamatome koks yra Dievas“

Žvelgdami į Kūdikėlį prakartėlėje ne tik pamatome Dievą, bet ir galime patirti, kad Jis yra Meilė. Kalėdinės Opus Dei Prelato refleksijos ir sveikinimai.

Opus Dei prelatas

Prelato žinia (2018 m. lapkričio 4 d.)

Tėvas Fernandas Šventojo Rašto žodžiais primena, kad „mūsų viltis yra Danguje“. Lapkritis – ypatingas laikas tai apmąstyti.

Pastoraciniai laiškai

Prelato laiškas (2018 m. spalio 1 d.)

Š. m. spalio 2 d. sukanka 90 metų nuo Opus Dei įsteigimo. Primindamas, kad greitai prasidės Sinodas apie jaunimą, tikėjimą ir pašaukimo atpažinimą, prelatas kviečia „priimti savo pačių pašaukimą su atnaujintu užsidegimu“.

Pastoraciniai laiškai

Mons. F. Ocariz ragina dosniai atsiliepti į Popiežiaus prašymą spalio mėnesiui

Prelatas ragina jungtis prie prašymo kalbėti Rožinį, kad prašytume Dievo Motinos ir Šventojo Mykolo Arkangelo, kad saugotų Bažnyčią.

Pastoraciniai laiškai

Prelato laiškas (2018 m. birželio 8 d.)

Ugdymas, kurį teikia Opus Dei, yra skirtas ir jaunuoliams, kad šie būtų „krikščioniškas raugas šeimose, profesiniame darbe, visame beribiame žmogiško gyvenimo lauke visame pasaulyje“.

Pastoraciniai laiškai

Gyventi tikėjimu Dievo Gailestingumu

Skelbiame trumpą Opus Dei prelato Mons. Fernando Ocariz žinią Dievo Gailestingumo sekmadienio proga.

Pastoraciniai laiškai

Studentų iš viso pasaulio pasisėdėjimai su Prelatu

Didžiąją savaitę per UNIV 2017 suvažiavimą Romoje studentai iš viso pasaulio turėjo galimybę susitikti su mons. Fernando Ocariz. Jennifer iš Peru ir Inocentas iš Pietų Afrikos klausė Opus Dei prelato apie krikščionių tikėjimą (yra galimybė pasirinkti subtitrus lietuvių kalba).

Opus Dei