Admirabile signum

Šventojo Tėvo Pranciškaus apaštališkasis laiškas apie Kalėdų prakartėlės prasmę bei vertę (2019 m. gruodžio 1 d.).

Šiuo Laišku norėčiau paremti gražią mūsų šeimų tradiciją, pagal kurią prieš Kalėdas įrengiama prakartėlė

1. Įstabus prakartėlės ženklas, toks brangus krikščionių tautai, visada kelia nuostabą ir susižavėjimą. Vaizduoti Jėzaus gimimo įvykį reiškia paprastai ir džiaugsmingai skelbti Dievo Sūnaus įsikūnijimo slėpinį. Prakartėlė yra tarsi gyva Evangelija, kylanti iš Šventojo Rašto puslapių. Kai kontempliuojame Viešpaties gimimo sceną, esame kviečiami dvasiškai leistis į kelionę patraukti nuolankumo To, kuris tapo žmogumi, kad pasitiktų kiekvieną žmogų. Suvokiame, jog Jis taip stipriai mus mylėdamas vienijasi su mumis, idant mes galėtume vienytis su Juo.

Šiuo Laišku norėčiau paremti gražią mūsų šeimų tradiciją, pagal kurią prieš Kalėdas įrengiama prakartėlė, taip pat palaikyti paprotį įrengti prakartėlę darbo vietose, mokyklose, ligoninėse, kalėjimuose, aikštėse. Pasitelkiant kūrybingą vaizduotę ir panaudojant kuo įvairiausias medžiagas kuriami maži grožio šedevrai. To mokomasi nuo vaikystės, kai tėtis ir mama drauge su seneliais perduoda šį džiaugsmingą paprotį, kuriame glūdi turtingas liaudies dvasingumas. Linkiu, kad ši praktika nesiliautų; priešingai, turiu viltį, jog ten, kur tokia praktika nebepuoselėjama, ji bus iš naujo atrasta ir atgaivinta.

prakartėlėje glūdi įvairūs Jėzaus gyvenimo slėpiniai, ji priartina juos prie mūsų kasdienio gyvenimo

2. Prakartėlės kilmė pirmiausia susijusi su kai kuriomis evangelinėmis Jėzaus gimimo Betliejuje detalėmis. Šventasis evangelistas Lukas paprastai sako, kad Marija „pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose“ (Lk 2, 7). Jėzus buvo paguldytas ėdžiose (lotyniškai praesepium), iš čia kilo prakartėlės pavadinimas.

Ateidamas į šį pasaulį Dievo Sūnus randa vietą ten, kur gyvuliai ateina paėsti. Šienas tampa pirmuoju lopšiu Tam, kuris pasirodo kaip „duona, nužengusi iš dangaus“ (Jn 6, 41). Šią simboliką jau atskleidė šv. Augustinas ir kiti Bažnyčios tėvai; jis rašė: „Jis buvo paguldytas ėdžiose ir tapo mūsų maistu“ (Sermo 189, 4). Iš tikrųjų prakartėlėje glūdi įvairūs Jėzaus gyvenimo slėpiniai, ji priartina juos prie mūsų kasdienio gyvenimo.

Skaityti toliau