Prelato žinia šv. Kalėdoms (2023)

Prelatas ragina pasitikti Kalėdas palydint kenčiančius karą ir skurdą.

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Gera, kad per Kalėdų šventes neužmirštume konfliktų, kurie drebina Jėzaus žemę ir visą pasaulį. Suvokimas, kad esame to paties Tėvo vaikai padeda jausti, kad tai, kas vyksta aplinkui, mums labai artima, yra mūsų. „Jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai“ (1 Kor 12, 26–27). Būkime dosnūs malda ir pasiaukojimu, prisimindami, kad „mažiausias mūsų veiksmas, atliktas iš meilės, vertingas visiems“ (Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 953). Prašykime Viešpaties malonės, kad susirūpinimas dėl taikos pasaulyje paskatintų sukonkretinti pasiryžimus, kad padarytume, kas nuo mūsų priklauso, jog būtų taika mūsų pačių šeimose, darbe ir kitur.

„Ramybė, tiesa, vienybė, teisingumas. Kaip kartais, rodos, sunku pašalinti tas santarvės tarp žmonių kliūtis! – sako šv. Chosemarija. – Ir vis dėlto mes, krikščionys, esame pašaukti įgyvendinti šį didį brolybės stebuklą“ (Kristus eina pro šalį, 157). Žvilgsnis į Jėzaus gimimo sceną bus ypatinga proga įveikti kliūtis, tolinančias mus nuo kitų, ir kreipti dėmesį į tai, kas mus vienija. Neleiskime skirtumams tarti paskutinio žodžio mūsų asmeniniuose santykiuose. Žvelgdami į prakartėlę, į tą Kūdikį, kuris gimsta dėl visų ir visiems, surasime reikalingų jėgų atleisti, prašyti atleidimo, būti supratingiems ir mylėti.

Betliejaus ėdžios mums kalba apie neturtą. Jėzus gimė su mažai daiktų, bet daug meilės – Marijos, Juozapo, piemenėlių meilės. Kaip pažymėjo Popiežius Pranciškus, „visi buvo neturtingi, vieningi jutimu ir nuostaba, ne turtais ir plačiomis galimybėmis. Skurdžios ėdžios atskleidžia tikruosius gyvenimo turtus. Tai ne pinigai ir galia, o santykiai ir žmonės“ (Homilija, 2022 m. gruodžio 24 d.). Kristus mums parodo, kad geriausia dovana šiomis dienomis yra ne kokie nors daiktai, o malda ir šiluma. Stenkimės dalintis meile su to labiausiai reikalingais žmonėmis, dovanodami žmogiško artumo bei palydėdami kiekvieną konkretų patarnavimą malda Dievui. Nors ir negalėtume įveikti materialinio skurdo, daugelis praturtės suvokimu, kad yra mylimi.

Mergelė Marija su ramybe ir meile priėmė visas savo Sūnaus gyvenimo akimirkas. Ji ir mums padės atrasti ramybę ir džiaugsmą, kurie kyla, kai leidžiame Jėzui gimti savo širdyse.

Su meilės kupinu sveikinimu ir palaiminimu

jūsų Tėvas

Roma, 2023 m. gruodžio 15 d.