Number of articles: 25

Kodėl reikia melstis už mirusiuosius?

Kelios ištraukos iš Katalikų Bažnyčios Katekizmo apie paprotį melstis už mirusius giminaičius ir draugus.

Opus Dei

Visi pakviesti į Dangaus puotą (audio)

Bažnyčia kviečia mus švęsti prisimenant didžiulę daugybę vyrų ir moterų, kurie sekė Kristumi čia, žemėje, ir dabar yra su juo danguje.

Krikščioniškas ugdymas

Švč. Mergelė Marija Karalienė

Žolinės oktavoje, rugpjūčio 22 d., švenčiame Marijos Karalienės minėjimą. Kartu su šv. Chosemarija apmąstome paskutinės šventojo Rožinio paslapties sceną.

Gyventi tikėjimu

Liepos 22: Šv. Marija Magdalietė

„Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi Viešpatį ir ką jis jai sakęs“ (Lk 20, 18). Jei vienu žodžiu reikėtų apibūdinti jos gyvenimą, šis žodis būtų meilė. Meilė paskatino ją nepaliaujamai ieškoti Kristaus, leido jai tapti pirmąja Jo prisikėlimo liudytoja bei Apaštalų Apaštale.

Gyventi tikėjimu

Birželio 24: Šv. Jono Krikštytojo gimimas

Šv. Jonas Krikštytojas buvo Kristaus pirmtakas. Mes irgi, kaip Jonas, galime paruošti kelią aplinkiniams, kad susipažintų su Jėzumi.

Krikščioniškas ugdymas

Devintinės

„Maldingas tikinčiųjų dalyvavimas Švenčiausiojo Sakramento procesijoje per Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę yra Viešpaties malonė, kiekvienais metais džiaugsmu pripildanti jos dalyvių širdis“ (Ecclesia de Eucharistia, nr. 10). Žemiau keli resursai, kurie padės pasiruošti Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmei.

Gyventi tikėjimu

Pasaulio jaunimo dienų himnas, Lisabona 2023

Kūrinys, pavadinimu “Há Pressa no Ar” - laisvai verčiant: „Skubumo atmosfera“ - įkvėptas 2023 m. Pasaulio jaunimo dienų temos: „Marija susiruošusi skubiai iškeliavo“ (Lk 1, 39).

Bažnyčia ir Popiežius

Kristaus žengimas į Dangų (Šeštinės)

Viešpaties dangun žengimas stiprina ir maitina mūsų troškimą pasiekti Dangų.

Gyventi tikėjimu

Šventosios Dvasios devyndienis

Šventosios Dvasios devyndienis padeda mums pasiruošti Sekminių iškilmei. Pristatome kelis resursus, kurie padės mums bendrauti su Šventąja Dvasia šiuo laikotarpiu.

Gyventi tikėjimu

Dievo Gailestingumo sekmadienis

Antrą Velykų sekmadienį švenčiame Dievo Gailestingumo šventę, įsteigtą šv. Jono Pauliaus II 2000 m.

Gyventi tikėjimu