Straipsnių kiekis: 50

Didžiosios savaitės liturgija. Jis parodė jiems savo meilę iki galo

Didžioji savaitė yra liturginių metų širdis. Šiomis dienomis naujai išgyvename lemtingus mūsų atpirkimo įvykius. Nuo Verbų sekmadienio Bažnyčia savo išmintimi ir kūrybingumu veda mus už rankos prie Kryžiaus ir Prisikėlimo.

Krikščioniškas ugdymas

Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)

Vykdant Mozės Įstatymą, keturiasdešimtą dieną po gimimo, Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą. Šią sceną kontempliuojame Rožinio ketvirtajame džiaugsmo slėpinyje.

Gyventi tikėjimu

Kas buvo šv. Paulius ir ką paliko Bažnyčiai?

Šv. Paulius kentėjo persekiojimus ir pažinojo savo silpnumą, skelbdamas tikėjimą Prisikėlusiuoju. Kaip atpildą laukė tik vieno dalyko: Dievo gailestingumo.

Gyventi tikėjimu

Dievo Žodžio sekmadienis

Trečiąjį eilinio laiko sekmadienį Bažnyčia švenčia Dievo Žodžio sekmadienį, skirtą „švęsti, apmąstyti ir skleisti Dievo žodį“ (Popiežiaus Pranciškaus Apaštališkasis laiškas APERUIT ILLIS).

Gyventi tikėjimu

Dievo Motina, mūsų Motina

Šv. Chosemarijos pamokslas, pasakytas 1964 m. spalio 11 d., per tuometinę Švč. Mergelės Marijos Motinystės šventę, publikuotas knygoje Dievo bičiuliai.

Šv. Chosemarijos mokymas

Admirabile signum

Šventojo Tėvo Pranciškaus apaštališkasis laiškas apie Kalėdų prakartėlės prasmę bei vertę (2019 m. gruodžio 1 d.).

Bažnyčia ir Popiežius

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo devyndienis

Gruodžio 8 d. švenčiame Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę. Prisimename Marijos slėpinį, kurį 1854 m. paskelbė Pijus IX – Marija jau pačiame pradėjimo momente buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės. Nuo lapkričio 30 d. iki iškilmės (gruodžio 8 d.) vyksta devyndienis. Štai keletas minčių, kaip pasiruošti šiai šventei savo malda, darbu bei pasiaukojimu.

Gyventi tikėjimu

Kodėl reikia melstis už mirusiuosius?

Katalikų Bažnyčios Katekizmas apie paprotį melstis už mirusius giminaičius ir draugus.

Gyventi tikėjimu

🎧 Visi pakviesti į Dangaus puotą

Bažnyčia kviečia mus švęsti prisimenant didžiulę daugybę vyrų ir moterų, kurie sekė Kristumi čia, žemėje, ir dabar yra su juo danguje.

Krikščioniškas ugdymas

🎧 Vienos nakties maldos vaisiai

Šiandien švenčiame dviejų Apaštalų - Simono ir Judo Tado šventę. Prieš pasirinkdamas tuos, kuriems turėjo patikėti ypatingą misiją būti Jo Apaštalais, Viešpats visą naktį praleido maldoje.

Krikščioniškas ugdymas