Straipsnių kiekis: 7

Admirabile signum

Šventojo Tėvo Pranciškaus apaštališkasis laiškas apie Kalėdų prakartėlės prasmę bei vertę (2019 m. gruodžio 1 d.).

Bažnyčia ir Popiežius

Prelato žinia šv. Kalėdoms (2023)

Prelatas ragina pasitikti Kalėdas palydint kenčiančius karą ir skurdą.

Pastoraciniai laiškai

Už žmones su negalia

Šį mėnesį Šventasis Tėvas kviečia melstis, kad žmonės su negalia atsidurtų visuomenės dėmesio centre, o institucijos skatintų integracijos programas, kuriose būtų vertinamas jų aktyvus dalyvavimas.

Bažnyčia ir Popiežius

Prelato kalėdinis sveikinimas

Opus Dei prelatas kviečia per šias Kalėdas siekti taikos, pradedant nuo savęs ir artimiausių žmonių.

Pastoraciniai laiškai

Už savanorių organizacijas

Gruodžio mėnesį Šventasis Tėvas kviečia melstis už savanorius ir humanitarinės organizacijas.

Prelato laiškas (2013 m. gruodis)

Pasibaigus tikėjimo metams, Prelatas apmąsto kaip šis tikėjimas pasireiškia mūsų kasdieniame gyvenime.

Naujienos

Prelato laiškas (2007 m. gruodis)

Dievas ateina mūsų išganyti. Su šia viltimi mons. Javier Echevarria mus ragina atverti širdis Adventui, kad jose galėtų apsigyventi Jėzus.

Pastoraciniai laiškai ir žinios