Straipsnių kiekis: 45

Popiežiaus Pranciškaus žinia 2024 m. Gavėniai

Šiomis pasirengimo Didžiajai savaitei dienomis Šventasis Tėvas mus ragina sustoti ir atrasti kontempliatyviąją gyvenimo plotmę: „Sustoti maldoje, priimti Dievo žodį, sustoti kaip samarietis sužeisto brolio akivaizdoje“.

Bažnyčia ir Popiežius

„Negera žmogui būti vienam.“ Gydyti ligonį gydant santykius

Popiežiaus Pranciškaus žinia 32-osios Pasaulinės ligonio dienos proga (2022 m. vasario 11 d.).

Bažnyčia ir Popiežius

Dievo Žodžio sekmadienis

Trečiąjį eilinio laiko sekmadienį Bažnyčia švenčia Dievo Žodžio sekmadienį, skirtą „švęsti, apmąstyti ir skleisti Dievo žodį“ (Popiežiaus Pranciškaus Apaštališkasis laiškas APERUIT ILLIS).

Gyventi tikėjimu

Dirbtinis intelektas ir taika

„Kokios bus vidutinės trukmės ir ilgalaikės naujųjų skaitmeninių technologijų pasekmės? Ir kokį poveikį jos turės individų ir visuomenės gyvenimui, tarptautiniam stabilumui bei taikai?“ Šiuos klausimus Šventasis Tėvas užduoda pristatydamas žinią, skirtą 57-ajai Pasaulinei taikos dienai, švenčiamai 2024 m. sausio 1 d.

Bažnyčia ir Popiežius

Admirabile signum

Šventojo Tėvo Pranciškaus apaštališkasis laiškas apie Kalėdų prakartėlės prasmę bei vertę (2019 m. gruodžio 1 d.).

Bažnyčia ir Popiežius

„Džiaukitės viltyje“ (Rom 12, 12)

Popiežiaus Pranciškaus žinia 38-osios Pasaulinės jaunimo dienos proga (2023 m. lapkričio 26 d.).

Bažnyčia ir Popiežius

„Nenusuk savo veido nė nuo vieno vargšo“ (Tob 4, 7)

Primindamas Tobito knygos pasakojimą, Šventasis Tėvas išreiškia troškimą, kad per septintąją Pasaulinę vargstančiųjų dieną, kuri minima sekmadienį prieš Jėzaus Kristaus Visatos Valdovo šventę (lapkričio 19 d.), dar kartą priimtume iš Jo „dovaną ir įpareigojimą gyventi neturte ir tarnauti vargšams“.

Bažnyčia ir Popiežius

Degančios širdys, keliu žengiančios kojos (plg. Lk 24, 13–35)

Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinės misijų dienos proga (2023 m. spalio 22 d.).

Bažnyčia ir Popiežius

Laisvi pasirinkti migruoti arba pasilikti

Popiežiaus Pranciškaus žinia 109-osios Pasaulinės migranto ir pabėgėlio dienos proga (2023 m. rugsėjo 24).

Bažnyčia ir Popiežius

„Tesilieja teisingumas ir taika“

Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei maldos dėl rūpinimosi kūrinija dienai (2023 m. rugsėjo 1-oji).

Bažnyčia ir Popiežius