17 Straipsniss

„Negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję“ (Apd 4, 20)

Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinės misijų dienos proga (2021 m. spalio 24 d.).

Bažnyčia ir Popiežius

Link vis plačiau apimančio „mes“

Popiežiaus Pranciškaus žinia 107-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga (2021 m. rugsėjo 26-oji).

Bažnyčia ir Popiežius

Rugsėjo 1-oji - Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena

„Dievas apžvelgė visa, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera“ (Pr 1, 31). Kai kurie Bažnyčios Magisteriumo tekstai apie rūpinimąsi kūrinija.

Bažnyčia ir Popiežius

„Esu su tavimi per visas dienas“

Popiežius Pranciškus siuntė žinią 1-osios Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga. Ši diena švenčiama sekmadienį, kuris yra arčiausiai Jėzaus senelių Joachimo ir Onos liturginio minėjimo, šiais metais - liepos 25 d.

Bažnyčia ir Popiežius

Komunikuoti sutinkant žmones ten, kur jie yra, ir tokius, kokie yra

Popiežiaus Pranciškaus žinia 55-osios Pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga.

Bažnyčia ir Popiežius

Šventasis Juozapas: pašaukimo sapnas

Popiežiaus Pranciškaus žinia 58-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos (IV Velykų sekmadienis) proga.

Bažnyčia ir Popiežius

Apaštališkasis laiškas „Patris corde“

Praėjusių metų gruodžio 8 d. publikuotame laiške Popiežius Pranciškus mini 150-ąsias šv. Juozapo paskelbimo visuotinės Bažnyčios Globėju metines. Specialiu dekretu paskelbti šv. Juozapo metai truks iki šių metų gruodžio 8 d.

Bažnyčia ir Popiežius

Gavėnia: tikėjimo, vilties ir meilės atnaujinimo laikas

Popiežiaus Pranciškaus žinia 2021 m. Gavėnios proga.

Bažnyčia ir Popiežius

Pasitikėjimo santykis kaip rūpinimosi ligoniais pagrindas

Popiežiaus Pranciškaus žinia 29-osios Pasaulinės ligonių dienos proga, 2021 m. vasario 11-oji.

Bažnyčia ir Popiežius

Dievo Žodžio sekmadienis

„Taigi nurodau, kad trečiasis eilinis liturginių metų sekmadienis būtų skirtas švęsti, apmąstyti ir skleisti Dievo žodį“ (Popiežiaus Pranciškaus Apaštališkasis laiškas motu proprio forma APERUIT ILLIS).

Gyventi tikėjimu