Number of articles: 130

Rozjímání v době karantény na Bílou sobotu 11. 4. 2020 Prelát: Světlo Kristovo!

Uveřejňujeme poslední audio z cyklu čtyř nahrávek, ve kterých Mons. Fernando Ocáriz rozjímá o Umučení Páně.

Další příspěvky

Rozjímání v době karantény z 6. 4. 2020 Prelát: Nové přikázání

Druhé audio z cyklu čtyř nahrávek, ve kterých Mons. Fernando Ocáriz rozjímá o Umučení Páně. Ústředním tématem je 'Pánovo nové přikázání', kterým bychom se měli řídit 'doma, v každodenních drobných projevech lásky'.

Další příspěvky

Rozjímání v době karantény z 3. 4. 2020 Prelát: V jednotě při Poslední večeři

Uveřejňujeme první audio z cyklu čtyř nahrávek, ve kterých Mons. Fernando Ocáriz rozjímá o Umučení Páně.

Další příspěvky

Poselství preláta (1. dubna 2020)

Mons. Fernando Ocáriz nás zve, abychom v těchto dnech před Svatým týdnem a uprostřed tolika utrpení hleděli na Kristův Kříž, který je zdrojem naší spásy a naší naděje.

Pastýřské listy

Poselství preláta (11. března 2020)

Jako přípravu na slavnost svatého Josefa navrhuje Mons. Ocáriz, abychom se obraceli na sv. Josefa, který byl věrným Božím služebníkem, stále s Ježíšem.

Pastýřské listy

Rozjímání preláta o modlitbě u příležitosti třetího výročí jeho jmenování

U příležitosti třetího výročí jmenování Mons. Fernando Ocárize prelátem Opus Dei nabízíme krátké rozjímání preláta o potřebě modlitby s Ježíšem.

Další příspěvky

Poselství preláta (5. února 2020)

U příležitosti blížícího se 90. výročí založení ženské větve Díla nás mons. Ocáriz vybízí, abychom za tento dar Dílu a církvi děkovali Bohu.

Pastýřské listy

Poselství preláta (5. ledna 2020)

Mons. Fernando Ocáriz navrhuje, abychom na začátku roku promýšleli víru v lásku Boha k nám.

Pastýřské listy

Dopis preláta (1. listopadu 2019)

Pastýřský dopis Mons. Fernanda Ocárize o přátelství. „Učme se pečovat o své přátele, aniž bychom přitom zanedbávali své povinnosti.“

Pastýřské listy

Poselství preláta (1. října 2019)

Mons. Ócariz nás vybízí k tomu, abychom v sobě a v mnoha dalších lidech pěstovali optimismus a zápal pro dobrodružství spočívající v postavení Krista na vrchol všech lidských činností.

Pastýřské listy