Number of articles: 129

Vánoční pozdrav preláta (2020)

Mons. Fernando Ocáriz napsal ke slavnosti Narození Ježíše Krista krátký vánoční pozdrav.

Pastýřské listy

Poselství preláta (22. listopadu 2020)

O slavnosti Krista Krále nás Mons. Ócariz zve, abychom rozjímali o slovech svatého Josemaríi, aby Kristus vládl také v nás.

Pastýřské listy

Dopis preláta (28. října 2020)

V novém pastýřském dopise uvažuje Mons. Fernando Ocáriz o duchu Opus Dei a o oddanosti věřících Dílu v různých osobních okolnostech.

Pastýřské listy

Poselství preláta (20. října 2020)

Mons. Ocáriz nás ujišťuje o své neustálé modlitbě a blízkosti během pandemie a sděluje, že za několik dní zveřejní nový pastýřský list.

Pastýřské listy

Poselství preláta (10. září 2020)

Nadcházejícího 15. září bude výročí 45 let zvolení blahoslaveného Álvara jako prvního nástupce sv. Josemaríi. Mons. Ócariz nás k tomuto výročí povzbuzuje k uvažování o jeho postavě jako začátku kontinuity ve věrnosti duchu Opus Dei.

Pastýřské listy

Poselství preláta (12. srpna 2020)

Víra nám pomáhá objevit dobro, které je ve všech situacích, také těch bolestných. Jak nám připomíná Mons. Ócariz, slovy sv. Pavla, „těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému“.

Pastýřské listy

Poselství preláta (15. května 2020)

Mons. Fernando Ocáriz nás v době postupného uvolňování domácí karantény vybízí k pokračování v apoštolských iniciativách a k tomu, abychom svým životem předávali svědectví o tom, jak krásné je být Kristovým učedníkem.

Pastýřské listy

Aby se práce stala starostí o svět a bližní

Svátek práce nás letos přivádí k tomu, co koronavirová krize vynesla na povrch: že na světě žije tolik dobrých lidí, že pokrok musí jít ruku v ruce s takovým podmaněním si přírody, které zároveň vyjadřuje úctu, že závisíme jedni na druhých, že jsme zranitelní a že společnost, aby byla lidská, musí být solidární.

Další příspěvky

Poselství preláta (29. dubna 2020)

U bran května nás Mons. Fernando Ocáriz zve, abychom se připojili k papežovým záměrům a s vírou se utíkali pod ochranu Panny Marie.

Pastýřské listy

Rozjímání v době karantény na Bílou sobotu 11. 4. 2020 Prelát: Světlo Kristovo!

Uveřejňujeme poslední audio z cyklu čtyř nahrávek, ve kterých Mons. Fernando Ocáriz rozjímá o Umučení Páně.

Další příspěvky