Poselství preláta (12. srpna 2022)

U příležitosti obnovení zasvěcení díla - 15. srpna - Neposkvrněnému Srdci Panny Marie nás prelát Opus Dei vyzývá, abychom si uchovali živou touhu po svatosti a apoštolátu, která je vyjádřena každodenní radostnou a nadějnou věrností.

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Jako každý rok na slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna obnovíme zasvěcení Díla Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, které náš Otec učinil v Loretu v roce 1951.

Udržujme v sobě po vzoru svatého Josemaríi živý záměr pečovat o Dílo ve službě církvi a všem lidem.

Proto vás vyzývám, abyste obnovili účinnou touhu po svatosti a apoštolátu v souladu s Boží milostí, která se bude navzdory našim osobním omezením projevovat každodenní radostnou a nadějnou věrností.

Dílo je skutečně v rukou každého z nás: je to zároveň Boží dar i naše odpovědnost. Jak jsem vám řekl před několika měsíci, „s Boží milostí budeme moci budovat v proměnlivých historických okamžicích kontinuitu Díla ve věrnosti jeho původu. To je základní kontinuita mezi minulostí, přítomností a budoucností, která je vlastní živé realitě“ (Pastýřský list, 19-III-2022). Obnovme tyto úmysly věrnosti a prosme Pannu Marii o mateřskou přímluvu.

Doprovázejte mě v modlitbě na mé cestě do Jeruzaléma, kterou za několik dní uskutečním, a společně se modleme na úmysly Svatého otce, zvláště za konzistoř, která bude koncem tohoto měsíce.

S velkou láskou vám žehná

váš otec

Fernando Ocáriz

Řím, 12. srpna 2022