Poselství preláta (20. července 2022)

Prelát Opus Dei připomíná jeden z důvodů radosti, které zažil během nedávných cest v různých městech světa.

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Mohli jste se seznámit s mnoha podrobnostmi z cest, které jsem v posledních týdnech uskutečnil. Rád bych se krátce několika slovy zmínil o jednom z mnoha důvodů mé radosti oněch dnů.
Jak bylo úžasné znovu zakusit jednotu v různosti v různých zemích, s jejich rozličnými jazyky a zvyky.
Jednota Díla jako účast na jednotě celé církve je radikálně zakotvena v eucharistii a projevuje se - musí se tak projevovat - zejména v bratrství. Jak naléhavě nás svatý Josemaría nabádal: „Milujte se navzájem!“ Touha po porozumění, upřímný zájem o každého člověka, modlitba, duch služby. Jednota, která je nutně otevřená, která se proměňuje v apoštolský zápal.
Všechno je to dar od Boha, ale i odpovědnost každého muže a ženy. A protože často zakoušíme svá omezení, neklesejme na mysli a prosme nejsvětější Pannu Marii, Matku Krásné lásky, abychom všichni mohli říci Pánovi: „Dal jsi mému srdci volnost“ (Žalm 119, 33).
Také vás prosím, doprovázejte mě modlitbou, až budu v půli srpna s vašimi sestrami a bratry ve Svaté zemi a budu se moci v těchto svatých místech s radostí modlit.

S velkou láskou vám žehná
váš otec

Fernando Ocáriz
Pamplona, 20. července 2022