Poselství preláta (18. listopadu 2022)

Prelát Opus Dei děkuje Bohu za svou cestu do Mexika a vybízí k modlitbě s důvěrou a přirozeností Božích dětí.

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Velmi děkuji Bohu za dny, které jsem strávil v Mexiku. Díky laskavosti a pozornosti mnoha lidí jsem se opět přesvědčil, že Dílo je opravdovou rodinou.

Před Pannou Marií Guadalupskou jsem si vzpomněl na slova svatého Josemaríi k Panně Marii, která také pronesl na své cestě do Mexika, a snažil jsem se je vtělit do svých vlastních slov: „Nyní ti se zapáleným srdcem říkám: Monstra te esse Matrem!“ A pokračoval: „Kdyby takto prosilo svou matku malé dítě, určitě by se nenašla matka, která by nebyla dojata.“ Takto navazujeme dialog s Pánem a Pannou Marií: s důvěrou a přirozeností dětí.

Jsme si jistí, že Ježíš a jeho Matka naši modlitbu kdykoli přijmou. Proto vás povzbuzuji, abyste potřeby světa a církve svěřili do jejich rukou. Možná si vzpomínáte, že otec Javier vyprávěl, jak se ho při jedné příležitosti svatý Josemaría zeptal: „Už se modlíš, můj synu?“ A aniž by čekal na odpověď, dodal: „Já nepřestávám.“

Nepřestávejme se modlit - mnohokrát beze slov - s vírou, která s sebou nese „naději, která nezklame“ (Řím 5,5). Jak říká papež: „I když je nebe potemnělé, křesťan se nepřestává modlit. Jeho modlitba je souběžná s vírou.“ Když nevidíme okamžité plody modlitby, vytrvale se obracejme k Pánu a buďme se jistí láskou, kterou má Bůh k nám (srov. 1 Jan 4,16).

Zvláště vás prosím, abyste se modlili za dvacet pět nových jáhnů prelatury, kteří budou zítra v Římě vysvěceni.

S velkou láskou vám žehná

Váš otec

Fernando Ocáriz

Řím, 18. listopadu 2022