Poselství preláta (7. ledna 2023)

Prelát Opus Dei blahopřeje k novému roku a oznamuje, že mimořádný Generální kongres se bude konat od 12. do 16. dubna.

Liturgické období Vánoc se chýlí ke konci. Navrhuji vám, abyste prosili Pána, aby jako plod kontemplace tajemství Dítěte, které je Bůh a které se „nám narodilo“ (Iz 9,5), rostla za pomoci jeho milosti naše účinná touha žít pro druhé.

Jak víte, v tomto novém, začínajícím roce se bude konat mimořádný Generální kongres, aby se - jak si papež přál - prostudovaly vhodné změny ve stanovách prelatury: oznamuji vám, že se bude konat o velikonočním týdnu od 12. do 16. dubna.

Přirozeně to musí být změny, které se v ničem podstatném nedotknou Díla, tak jak nám ho svatý Josemaría předal; jde právě o to, jak naznačil Svatý otec, chránit a zachovat charisma (Ad charisma tuendum).

Všechny jsem vás požádal, abyste mi poslali návrhy týkající se Stanov, které považujete za vhodné a jak to i naznačil papež. Ačkoli - vzhledem k tomu, že se jedná o dokument právně precizovaný - mnozí z vás návrhy neposlali, velké množství jich dosud dorazilo. Každý den mi také přicházejí zprávy - a jsem za to Bohu velmi vděčný - jak toužíte po věrnosti a po tom, abychom se všichni podíleli na uskutečňování Opus Dei za těchto okolností.

Všechny tyto návrhy se nyní uspořádají a připraví se materiál, který bude předložen k prostudování a schválení Kongresu; výsledek pak bude zaslán Svatému stolci.

Spoléhám se na vaše modlitby, abychom tuto práci co nejlépe zvládli.

Posílám vám své nejsrdečnější požehnání do nového roku.

Fernando Ocáriz

Řím, 7. ledna 2023