Poselství preláta (6. března 2023)

Prelát Opus Dei vyzývá k dalším modlitbám za projekt koordinace apoštolských prací a za přípravu mimořádného Generálního kongresu.

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Jsou to již dva roky, co jsem vás požádal, abyste se modlili za projekt rozvoje a koordinace apoštolských prací. Po celou tuto dobu jsem vás informoval o postupu těchto prací. Nyní bych vás rád obeznámil s nejnovějšími kroky, které se v nedávné době uskutečnily. V posledních měsících byly v Evropě v důsledku územní reorganizace na tomto kontinentu vytvořeny tři nové regiony: Severozápadní Evropa v dubnu 2022 - zahrnuje bývalé regiony Irska, Velké Británie, Nizozemska a Švédska; Střední Evropa v prosinci 2022 - vznikla sloučením bývalých regionů Rakouska, Německa a Švýcarska; a 14. února region Francie a Belgie. Kromě toho již byla po měsících studia dotčeným obvodům oznámena příští restrukturalizace některých regionů v Asii.

Nadále spoléhám na vaše modlitby za tyto práce a za přípravu na mimořádný Generální kongres, který je již velmi blízko.

Blíží se slavnost svatého Josefa: svěřme všechny tyto úmysly jeho přímluvě u Pána.

S veškerou láskou vám žehná

váš otec

Řím, 6. března 2023