Mons. Ocáriz posílá vánoční pozdravy

Prelát Opus Dei vyzývá své děti, aby o letošních Vánocích usilovaly o pokoj a začaly u sebe a u svých nejbližších.

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení“ (Lk 2,14): Takto zpívají andělé, když oznamují pastýřům, že ne až tak daleko, v jeslích, se právě narodil Ježíš. Tatáž slova se stala základem mnoha lidových písní, které každé Vánoce dodávají atmosféru našim ulicím a domovům. Můžeme se připojit k tomuto chóru a vzdávat Bohu veškerou slávu a modlit se za mír ve světě.

Pán počítá s každým z nás, že budeme rozsévat pokoj ve světě s tím, že začneme v našem nejbližším okolí. „Nikdy nebylo dosaženo míru jednou provždycky, nýbrž je třeba mír neustále budovat. Protože lidská vůle je mimoto nestálá a poraněná hříchem, vyžaduje uskutečňování míru od každého vytrvalé ovládání vášní (...). Tak je mír také plodem lásky, která přesahuje to, co může poskytnout spravedlnost“ (Gaudium et spes, č. 78).

Na světě nebude mír - v tomto neklidném a přesto nadějí naplněném světě - pokud nebude mír v lidech. „Jak mír, tak láska jsou v nás“ (Brázda, č. 852), říkal svatý Josemaría. O letošních Vánocích proto chceme, aby andělský zpěv zazněl především v našich duších. Právě v hloubi srdce si vytváříme postoje, které ovlivňují souzvuk s lidmi okolo nás: dávat přednost jednotě před rozdíly, radovat se z dobrých věcí druhých, nabízet svou pomoc těm, kteří ji potřebují, často prosit o odpuštění...

Svatá Maria a svatý Josef vnesli do svého bezprostředního okolí pokoj a učinili z jesliček přívětivé místo. Obraťme se na ně s prosbou o pomoc, abychom posílili vnitřní mír, který může být předán celému světu. Vyzývám vás, abyste se modlili za papeže Františka, na jeho úmysly, a abychom se připojili k jeho prosbě z minulých Vánoc: „Kriste, který ses narodil pro nás, nauč nás kráčet s tebou po cestách pokoje.“

Přeji vám krásné svátky a z celého srdce vám žehnám.

Řím, 15. prosince 2022